Annons

Fler lärare måste bli forskare

Svenska lärare misslyckas med att utveckla undervisningen. Om elevernas resultat ska bli bättre måste forskningen ta större plats i skolan, skriver företrädare för kommunerna, lärarna, friskolorna, skolledarna och näringslivet.

Under strecket
Publicerad

Till sommaren införs en ny skollag som slår fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Intentionen är god och för att uppnå den krävs målmedvetet arbete från alla som är involverade i skolan.

I dag är avstånden mellan forskningen och undervisningen i klassrummen för stora.

Annons
Annons
Annons