Fler lärare i teknik står på schemat

Den bristande kompetensen hos tekniklärare riskerar att slå mot näringslivet. EU-projektet Tekniklyftet, som genomförs av Vetenskapens Hus, och KTH:s nya tekniklärarutbildning är två sätt att utbilda fler ämnesbehöriga tekniklärare med rätt kompetens.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Det är tydligt att kompetensbristen riskerar att gå ut över näringslivet. I dag läser 2–3 procent av Sveriges gymnasieelever en teknikutbildning. Den siffran borde i stället vara 30 procent, om man ser till näringslivets behov. Samhället har inte råd att ha kunskapsbrister i teknik, säger Ewa Erixson-Carlqvist, projektledare för Tekniklyftet.

Projektet, som pågått under två år och finansieras av Europeiska socialfonden, är tänkt att höja kompetensen för utbildade lärare som redan undervisar i teknik. Med kompetensutvecklingen ska lärarna bli behöriga att sätta betyg i teknik och veta hur de själva ska agera för att föra över teknikkunskapen på eleverna. När projektet inleddes 2011 fick 77 skolor i Stockholmsområdet förfrågan om att delta i projektet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons