Annons

Fler långtidssjuka trots nya regler

Sjukförsäkringsreformen 2008 skulle ge färre långtidssjukskrivna. Men antalet personer som är långvarigt sjuka ökar i stället för tredje året i rad, från 38 000 till 69 000 enligt Försäkringskassan. Ökningen är särskilt tydlig för de riktigt långa sjukfallen, över ett år, där antalet sjuka de tre senaste åren nästan har fördubblats och i dag ligger på i princip samma nivå som före regeringens sjukförsäkringsreform.

Under strecket
TT
Publicerad

Det är ett tydligt trendbrott efter nästan ett årtionde med kraftigt minskad sjukfrånvaro.

Många har nekats förtidspension, men i stället för jobb hamnat i lång sjukskrivning.

Annons
Annons
Annons