Annons
X
Annons
X

Fler kvinnor når toppen

Män och åter män vid rodret? Nja, så ser det inte riktigt ut längre. Fortfarande är det svårare för kvinnor att bli chefer, men mycket har hänt sedan 1996. Fortsätter utvecklingen i den här takten kommer kvinnor och män att ha samma karriärmöjligheter år 2014, visar en färsk rapport.

”Det är ett slöseri att inte använda bägge könen som chefer”, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Här med sin klass i ämnet Stockholm Uppsala, Master i redovisning och revision.

”Det är ett slöseri att inte använda bägge könen som chefer”, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Här med sin klass i ämnet Stockholm Uppsala, Master i redovisning och revision. Foto: TOMAS ONEBORG

Det blir allt lättare för kvinnor att krossa glastaket, enligt undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet. Mellan 1996 och 2009 har man kartlagt 200 företag med totalt omkring 500 000 anställda. Kvinnornas karriärmöjligheter mäts på en skala där siffran 1 står för lika möjligheter att bli chef, en nolla för ingen chans alls. För 13 år sedan var nyckeltalet 0,49, i dag är det 0,89 – en ökning av chanserna med 75 procent.

–Om du hade frågat mig för fem år sedan hade jag inte trott att det skulle vara så här högt nu. Håller trenden i sig och du drar en linje från 1996 och uppåt, så kommer kvinnor och män ha samma karriärmöjligheter år 2014, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.

Mätmetoden bygger på tanken att en organisation där kvinnor och män har samma möjligheter att bli chefer borde ha lika stor andel kvinnliga ledare som kvinnliga anställda. Alltså: I en organisation som till exempel barnomsorgen, där 80 procent av de anställda är kvinnor, borde 80 procent av cheferna också vara det.

Annons
X

Orsakerna till att kurvan pekar uppåt har man inte studerat, men Bino Catasús har en idé.

–Det är ju ett slöseri att inte använda bägge könen som chefer. Det finns etiska synpunkter också förstås, men ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det rimligt att ett företag använder sina resurser på bästa sätt, säger han.

Fast Catasús är noga med att understryka att det inte innebär att arbetslivet därmed är jämställt. Fortfarande finns en bit kvar till lika möjligheter, kvinnor och män har olika höga löner och uppdelningen på arbetsmarknaden i kvinno- och mansyrken är ett problem. Inte heller återspeglar nyckeltalsstatistiken hur det ser ut på den högsta chefsnivån inom näringslivet. Där är det fortfarande idel män i välskräddade kostymer.

–Vi mäter ju hur det ser ut i hela organisationen, och i en hierarkiskt uppbyggd organisation är det flest chefer på gruppnivå, så du kan ha en helt mansdominerad styrelse men fortfarande vara jämställd på chefsnivå, säger Bino Catasús.

Han tycker ändå att statistiken är positiv.

–Vanligtvis rekryterar man underifrån och upp i en hierarkisk organisation, så det är inte helt orimligt att tro att de som blir chefer på högre nivå tas från nivån under. Därför finns en stark kraft i den här utvecklingen tycker jag.

Han tror att trenden kommer att hålla i sig.

–Majoriteten av de som utbildar sig på universiteten är kvinnor, tjejer har ofta bättre betyg i skolan och därmed större chans att komma in i arbetslivet. Det talar det för att den här siffran kommer att fortsätta öka.

Annons
Annons
X

”Det är ett slöseri att inte använda bägge könen som chefer”, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Här med sin klass i ämnet Stockholm Uppsala, Master i redovisning och revision.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X