Fler kvinnor når toppen

Män och åter män vid rodret? Nja, så ser det inte riktigt ut längre. Fortfarande är det svårare för kvinnor att bli chefer, men mycket har hänt sedan 1996. Fortsätter utvecklingen i den här takten kommer kvinnor och män att ha samma karriärmöjligheter år 2014, visar en färsk rapport.

Under strecket
Publicerad

”Det är ett slöseri att inte använda bägge könen som chefer”, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Här med sin klass i ämnet Stockholm Uppsala, Master i redovisning och revision.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Det blir allt lättare för kvinnor att krossa glastaket, enligt undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet. Mellan 1996 och 2009 har man kartlagt 200 företag med totalt omkring 500 000 anställda. Kvinnornas karriärmöjligheter mäts på en skala där siffran 1 står för lika möjligheter att bli chef, en nolla för ingen chans alls. För 13 år sedan var nyckeltalet 0,49, i dag är det 0,89 – en ökning av chanserna med 75 procent.

–Om du hade frågat mig för fem år sedan hade jag inte trott att det skulle vara så här högt nu. Håller trenden i sig och du drar en linje från 1996 och uppåt, så kommer kvinnor och män ha samma karriärmöjligheter år 2014, säger Bino Catasús, professor i redovisning och revision och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.

Annons
Annons
Annons