Annons

Fler kvinnor med makt kan förebygga kriser

För att förebygga framtida finanskriser, samt minimera de långsiktiga negativa effekterna av finanskrisen, vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet se fler kvinnor på ledande finanspositioner och ekonomiska beslutsprocesser inom EU, skriver styrelseledamoten Emma Blomdahl.

Publicerad

På Europaparlamentets jämställdhetsutskott har nyligen rapporterats att kvinnor är mer utsatta än män i en finansiell kris. Under ekonomiska kriser förlorar kvinnor sina jobb oftare än män, och utsätts dessutom för ökat våld. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att man i räddningspaket och budgetförhandlingar alltid har jämställdhetsaspekten och kvinnors situation i åtanke.

Europa går just nu igenom en ekonomisk kris som innebär avsevärda och långvariga negativa effekter för många länders ekonomier. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är bekymrade över den tystnad som råder kring kvinnors ytterligare utsatta situation i finanskrisens spår. För tyvärr är det just kvinnor – och deras barn – som drabbas allra värst av den ekonomiska krisen.

Annons
Annons
Annons
Annons