Annons
X
Annons
X

Fler kvinnor med makt kan förebygga kriser

För att förebygga framtida finanskriser, samt minimera de långsiktiga negativa effekterna av finanskrisen, vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet se fler kvinnor på ledande finanspositioner och ekonomiska beslutsprocesser inom EU, skriver styrelseledamoten Emma Blomdahl.

BRÄNNPUNKT | JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor undviker i större utsträckning risker och fokuserar oftare på långsiktiga perspektiv.
Emma Blomdahl

På Europaparlamentets jämställdhetsutskott har nyligen rapporterats att kvinnor är mer utsatta än män i en finansiell kris. Under ekonomiska kriser förlorar kvinnor sina jobb oftare än män, och utsätts dessutom för ökat våld. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att man i räddningspaket och budgetförhandlingar alltid har jämställdhetsaspekten och kvinnors situation i åtanke.

Europa går just nu igenom en ekonomisk kris som innebär avsevärda och långvariga negativa effekter för många länders ekonomier. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är bekymrade över den tystnad som råder kring kvinnors ytterligare utsatta situation i finanskrisens spår. För tyvärr är det just kvinnor – och deras barn – som drabbas allra värst av den ekonomiska krisen.

Annons
X

Forskare menar att den ekonomiska krisen fördröjer – eller till och med vänder –jämställdhetsutvecklingen i många länder. I flera stater konstateras redan att jämställdhetsåtgärder ställs in eller fördröjs. Detta får i sin tur allvarliga konsekvenser för trygghetssystemen – och inte minst för kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Kvinnor har mer osäkra anställningar än män, och var dessutom arbetslösa i större utsträckning än män redan innan krisen. En ekonomisk kris med ökad arbetslöshet riskerar försvåra kvinnors situation ytterligare. Under ekonomiska kriser ökar dessutom våldet i nära relationer betydligt. Med försämrade ekonomiska villkor har kvinnor mindre makt att lämna en destruktiv situation. Våldet ökar, men skilsmässor sjunker. Den ökade ekonomiska utsattheten och bristen på makt att förändra sin livssituation innebär naturligtvis en ökad sårbar situation även för många europeiska barn.

Det är av största vikt att EU arbetar för att skydda kvinnors anställningar för att minimera den negativa effekten och ökade utsattheten för Europas kvinnor till följd av krisen. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill uppmana Anders Borg och Fredrik Reinfeldt att i förhandlingar om stödlån till drabbade länder belysa vikten av ett genomgående jämställdhetstänk. Vi kan aldrig acceptera att kvinnor åsidosätts. Jämställdhetsåtgärderna har alltför länge fått lida av att majoriteten av europeiska beslutsfattare i ekonomiska frågor är män som inte ägnar nog tanke åt jämställdhetsaspekter.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ser det som absolut nödvändigt att fler kvinnor är representerade på ledande positioner inom finans och ekonomi. Ledande ekonomer har påpekat att lånekrisen orsakades av huvudsakligen män. Det var i mestadels män som beslutade om åtgärderna, både på nationell och internationell nivå. I princip inga utav dessa åtgärder var tillräckligt jämställdshetsintegrerade.

Sverige behöver nu bereda väg inom EU och aktivt driva andra EU-medlemsländer hårdare när det gäller att få fler kvinnor på plats i det ekonomiska beslutsfattandet. Exempelvis finns i dagsläget ingen kvinnlig riksbankschef i någon av EU:s medlemsstater.

För att förbättra situationen och uppnå en mer representativ demografisk balans inom EU uppmanar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet även EU-minister Birgitta Ohlsson att arbeta för att fler kvinnor får ledande positioner inom EU:s finansiella institutioner. För närvande utgör kvinnor knappt 5 procent av beslutsfattarna inom EU:s finansiella institutioner.

Kvinnor har ett annat sätt att styra än män. Kvinnor undviker i större utsträckning risker och fokuserar oftare på långsiktiga perspektiv. Kanske att krisen till och med hade kunnat undvikas om fler kvinnor hade funnits på ledande ekonomiska positioner tidigare? Men än är det inte för sent. Fler kvinnor måste få ta plats i de ekonomiska och finansiella beslutsprocesserna inom EU.

EMMA BLOMDAHL

styrelseledamot Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X