X
Annons
X

Fler kontroller ett hot mot privata aktörer

Debatten om välfärden och dess finansiering har sedan LO-kongressen mest kretsat kring ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer. En minst lika viktig fråga är dock alla de nya kontrollsystem som den borgerliga regeringen har aviserat. Detta är allvarligt, för risken är i praktiken större att man genom dåliga regleringar stryper lönsamheten i branschen än att man inför ett konkret vinstförbud. Det skriver Karin Svanborg-Sjövall, Timbro.

Idag, torsdag, presenterar till exempel regeringen ytterligare en utredning, som ska titta på möjligheterna till en skärpt ägarprövning. Dessförinnan har man aviserat en ”välfärdsinspektion” och tillsatt en friskoleutredning som ska relegera felande privata huvudmän från utbildningsmarknaden. Samtidigt gör man lite för att skärpa sanktioner och kontrollsystem inom den offentligt utförda verksamheten. Förutom att det i sig snedvrider konkurrensen är risken överhängande att mer byråkrati och fler etableringshinder införs utan att det egentligen blir kvalitetsfrämjande.

Ingen ska inbilla sig att utbyggda kontrollsystem är gratis, eller att de kan införas utan att konkurrera om resurser med kärnverksamheten. När nu finansmarknadsminister Peter Norman hävdar att ”målet måste vara att få fler och olika ägarformer i välfärdssektorn” (
Ekot 19/9) är det synnerligen viktigt att utredningen gör en ordentlig konsekvensanalys av hur nya etableringshinder och kontrollsystem påverkar förutsättningarna för att fler företag etableras och kan växa.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X