Fler klagomål mot bankerna

Klagomålen på bank- och finansinstitut sköt i höjden under 2009. Nordea är den storbank där klagomålen har ökat mest – de har nära nog dubblerats jämfört med 2008. ”Ett misslyckande”, säger Nordeas kund­ombudsman Karin Löfgren.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under fjolåret kom 630 anmälningar som gällde bank- och finansområdet in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det motsvarar en ökning med 57 procent jämfört med året innan. Och det är en stadig ökning – under år 2008 kom 400 anmälningar in, året dessförinnan landade klagomålen på 300 till antalet.

Av storbankerna är det Nordea och Swedbank som har väckt störst missnöje. Men medan klagomålen på Swedbank, den bank som har flest privatkunder, bara har ökat med ett tiotal har ökningen hos Nordea tagit högre fart. Från att ARN tog emot 44 anmälningar från Nordeakunder under 2008 ökade antalet till 70 ifjol.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons