Annons
X
Annons
X

Fler jobbskatteavdrag kan bli aktuella

I dag är det Nya Moderaternas dag i Almedalen. Vår viktigaste fråga handlar om hur jobben kan bli fler i hela Sverige och hur vi hittar nya sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden, framför allt ungdomar som inte fullföljer gymnasiet, skriver Moderaternas partisekreterare Kent Persson.

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN 2013

Alliansen har genomfört en rad reformer för att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden.
Kent Persson

Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar och samtidigt en fråga där de politiska skiljelinjerna är som mest tydliga. Vi har gett Novus i uppdrag att undersöka vilket parti väljarna tror skulle vara bäst på att hantera en eventuell fortsatt kris i världsekonomin samt vilket parti väljarna anser ger företagen bäst möjlighet att kunna anställa fler – två frågor som är centrala för att råda bot på ungdomsarbetslösheten.

Novus har genomfört 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval inom åldersgruppen 18–79 år. Enligt undersökningen tror dubbelt så många att Nya Moderaterna skulle vara bäst på att hantera en eventuell fortsatt kris i världsekonomin, jämfört med Socialdemokraterna. Samtidigt anser väljarna att Nya Moderaterna är det parti som kan ge företagen bäst möjligheter att kunna anställa fler.

Annons
X

Att mota krisens effekter och att skapa förutsättningar för att fler företag vågar anställa är centralt för att kunna skapa fler jobb åt unga. I en omvärld som präglas av ekonomisk oro står sig Sverige förhållandevis starkt. Till skillnad från många andra länder i Europa har vi tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kunnat investera i infrastruktur, utbildning, forskning och innovation – åtgärder för fler jobb, företagande och bättre välfärd.

Samtidigt finns det en oro över vilka effekter den ekonomiska krisen kommer att få långsiktigt. Att läget i Sverige ser bättre ut än i andra länder innebär inte att vi kan slå oss till ro. Tvärtom måste vi göra mer.

Statistik från SCB visar att 92 procent av alla unga i Sverige antingen jobbar eller studerar. Men det finns ungdomar som kommer att ha svårare att komma in på arbetsmarknaden eller klara utbildningen. Vi måste fråga: Vilka är det som saknar jobb? Hur länge? Och vilken politik kan ge dem jobb?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Omkring 38 procent av den totala arbetslösheten i Sverige utgörs av ungdomar i åldern 15–24 år, enligt siffror från 2012. Ungefär hälften av dessa är heltidsstuderande. Det är inte ett problem att ungdomar studerar. Tvärtom. Studier gör det lättare att få jobb. Den här gruppen går inte heller utan jobb någon längre tid. Under 2011 var cirka en tredjedel av de arbetslösa ungdomarna i Sverige arbetslösa i mindre än en månad. I stället är det de omkring 30000 ungdomar som varje år hoppar av eller slutar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, som har det extra tufft att komma in på arbetsmarknaden. Samma sak gäller de som nyligen kommit till Sverige från ett annat land, som måste hinna lära sig både svenska och få samma utbildningsgrund som alla andra. Det är för att nå dessa grupper vi bör använda styrkan i vår ekonomi och genomföra insatser.

  Alliansen har genomfört en rad reformer för att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, sänkt restaurangmomsen och infört rut- och rot-avdragen som stimulerar branscher där många ungdomar får sina första jobb. Vi har infört nystartsjobb, instegsjobb och fler lärlingsplatser. För 2013 satsas 25 miljarder kronor på bland annat ungas jobbchanser, utbildning och stärkt konkurrenskraft för företag. Antalet platser inom yrkesvuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och praktik utökas både 2013 och 2014. För att höja studieresultaten återupprättas nu kunskapslinjen i skolan. Bland annat har en helt ny gymnasieskola införts.

  Tillsammans med fackförbund och arbetsgivare arbetar regeringen dessutom inom ramen för trepartssamtalen för att ytterligare sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Här är inte minst arbetet med att få fler att teckna yrkesintroduktionsavtal, som bygger på principen att unga utan relevant erfarenhet i yrket erbjuds handledning och utbildning under en del av arbetstiden, viktiga.

  Mot detta står Socialdemokraterna, som vill fördubbla restaurangmomsen, försämra rut och göra det mindre lönsamt att arbeta. I ett läge när ekonomin bromsat upp och jobben riskerar att bli färre vill S öka kostnaden för att anställa ungdomar med omkring 40000 kronor per år och ungdom. Det är helt fel väg att gå. I Novus undersökning bekräftas den uppfattningen även av väljarna. 74 procent svarar att de inte tror att fördubblade ungdomsarbetsgivaravgifter leder till fler jobb för unga. Kvar står Socialdemokraternas skattehöjningar på 30 miljarder kronor riktade mot jobb och företagande. Samtidigt uteblir besked om hur S förhåller sig till Miljöpartiets förslag om friår, medborgarlön och kortare arbetsveckor. Jobben kommer inte att bli fler genom höjda skatter och mindre arbete.

  Nya Moderaterna vill fortsätta att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta genom ytterligare jobbskatteavdrag riktade framför allt till låg- och medelinkomsttagare. Vi vill stärka förutsättningarna för fler och växande företag, fortsätta återupprättandet av kunskapslinjen i skolan och satsningarna på utbildning. Så når vi de unga som är i störst behov av stöd.

  KENT PERSSON (M)

  partisekreterare

  Läs fler partiers debattartiklar Almedalen 2013:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X