Annons
X
Annons
X

Fler jobb ger färre fattiga barn

BRÄNNPUNKT | BARNFATTIGDOM

Det är svårt att ta oppositionens ord om minskad barnfattigdom som annat än tomt prat när de motsätter sig varje förslag till jobbskapande åtgärder.
Anders W Jonsson

Under den senaste tioårsperioden har inkomsterna ökat för samtliga hushåll. Allt fler människor har fått större marginaler att röra sig med vilket har medfört att tusentals barn idag lever i familjer med bättre ekonomiska villkor än tidigare.

Rapporteringen kring den ökade barnfattigdomen brukar generera höjda röster från vänsterhåll. Vi tycker att det är bra att det finns en levande debatt kring hur vi kan förbättra villkoren för de barn som har det sämst ställt. Där spelar inte minst den årliga rapport från Rädda Barnen, som presenteradespå
Brännpunkt idag, en viktig roll.

Annons
X

Samtidigt kan Centerpartiet inte annat än att konstatera det paradoxala i debatten kring barnfattigdom. Socialdemokraterna, det oppositionsparti som är mest högljutt i sina krav på att barnfattigdomen ska minska, är samma parti som förespråkar åtgärder som leder till ökad barnfattigdom. Barn som växer upp i fattiga familjer har i stort sett alltid en eller två arbetslösa föräldrar. Om man verkligen menar allvar med att minska barnfattigdomen måste därför förslag riktas mot att få fler mammor och pappor i arbete kombinerat med riktade stödinsatser.

Rut- och rotavdrag, sänkt restaurangmoms, sänkt arbetsgivaravgift och förändringar i las är alla åtgärder som leder till fler jobb och därmed minskad barnfattigdom. Centerpartiet vill också att det ska bli möjligt att kombinera försörjningsstöd och arbetsinkomster. Därför ser nu regeringen över ett sätt att låta marginaleffekten minska genom att den som går från ett långvarigt socialbidragsberoende till att börja arbeta får behålla stora delar av bidraget. I syfte att förbättra situationen för ekonomiskt utsatta familjer har regeringen också höjt flerbarnstilläggen och planerar en höjning av det särskilda bidraget inom bostadsbidraget.

Samtidigt som Centerpartiet och alliansen driver en politik för att bryta utanförskap och barnfattigdom, förespråkar oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen en politik som leder till det rakt motsatta.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När oppositionen kräver höjda arbetsgivaravgifter för unga vet vi att det leder till fler arbetslösa unga vuxna och fler fattiga barn.

  När oppositionen kräver avskaffande av rut vet vi att det leder till att fler unga, ensamstående föräldrar förlorar sina arbeten. Det ger ofelbart fler fattiga barn.

  När oppositionen kräver att restaurangmomsen fördubblas så vet vi att det leder till att i synnerhet fler ungdomar och invandrare förlorar sina jobb. Det ger ofelbart fler fattiga barn, särskilt eftersom en stor del av de barn som lever i fattigdom är barn till invandrare.

  När oppositionen kräver höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar så vet vi att det leder till att unga föräldrar blir arbetslösa, och att risken för att deras barn ska växa upp i fattigdom ökar.

  Mönstret blir tydligt och det är svårt att ta oppositionens ord om minskad barnfattigdom som annat än tomt prat när de motsätter sig varje förslag till jobbskapande åtgärder som Centerpartiet och alliansen driver igenom.

  Barnfattigdom är alltid en effekt av föräldrarnas levnadsvillkor. Underlättar vi för svenska föräldrar att få jobb har vi kommit en god bit på vägen för att minska barnfattigdomen. Centerpartiet har en tydlig politik för att få fler i arbete. Det vi hittills har hört från socialdemokratiskt håll är förslag som ställer människor längre ifrån arbetsmarknaden och som riskerar att kraftigt förvärra barnfattigdomen i Sverige.

  Vårt lands framtid ligger hos barnen och det är vårt ansvar att från politiskt håll skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dem att kunna förverkliga sina drömmar. En uppväxt i ett hem där föräldrarna kan försörja sig och sin familj genom att få lön varje månad är en grundläggande utgångspunkt i Centerpartiets politik. Arbetsfrämjande trygghetsreformer, en fortsatt stark arbetslinje kompletterad med en tydlig sparandelinje är Centerpartiets svar på Socialdemokraternas tomma ord om hur vi kommer tillrätta med barnfattigdomen i Sverige.

  ANDERS W JONSSON

  Centerpartiets 1 vice partiledare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X