Fler jobb ger färre fattiga barn

Under strecket
Publicerad
Annons

Under den senaste tioårsperioden har inkomsterna ökat för samtliga hushåll. Allt fler människor har fått större marginaler att röra sig med vilket har medfört att tusentals barn idag lever i familjer med bättre ekonomiska villkor än tidigare.

Rapporteringen kring den ökade barnfattigdomen brukar generera höjda röster från vänsterhåll. Vi tycker att det är bra att det finns en levande debatt kring hur vi kan förbättra villkoren för de barn som har det sämst ställt. Där spelar inte minst den årliga rapport från Rädda Barnen, som presenteradespå
Brännpunkt idag, en viktig roll.

Annons
Annons
Annons