Annons

Fler högskolepoäng inte alltid viktigast

Akademisk nivå och forskning för blivande förskollärare kan vara viktigt, men det finns också andra färdigheter som kan vara ännu viktigare för de allra yngsta barnen. Det skriver Waldorfpedagogen Geseke Lundgren.

Publicerad

Det talas idag mycket om andelen högskoleutbildade medarbetare i förskolan. Nu senast i en artikel i SvD 16/4, där man bland annat oroar sig för att andelen akademiskt utbildade förskolelärare är olika på olika håll i landet. Men en viktigare fråga är vilken typ av kompetens och färdigheter hos personalen som barnen faktiskt behöver för att utvecklas till trygga, självständiga och lärande individer.

Att medarbetare på förskolan har en bra utbildningsgrund är förstås viktigt, men det offentliga samtalet om den här frågan har delvis fått fel fokus. En ökad akademisering till varje pris är inte vad barnen behöver i första hand, och inte heller vad föräldrar främst efterfrågar. Vi riskerar att få ett alltför stort gap mellan den akademiska utbildningens innehåll och vad förskolearbetet egentligen handlar om.

Annons
Annons
Annons