Annons
X
Annons
X

Fler FRA-kritiker kan göra som centern

Att socialdemokratin saknar svar om FRA betyder inte att regeringen har rätt.

”Socialdemokraterna saknar svar”, avslutade försvarsminister Sten Tolgfors gårdagens interpellationsdebatt. Den gällde Försvarets radioanstalts (FRA) befogenheter att spana också i kabelburen trafik, och Tolgfors passade på att påpeka att socialdemokraterna inte har lagt några egna alternativa motioner om hur signalspaningen ska gå till, och att de heller inte lagt fram någon egen lösning i utskottsarbetet.

Man är överens med miljöpartiet om att riva upp lagen, och alltså återgå till det oreglerade tillstånd som hittills rått, för att sedan börja om från noll med en ny utredning. Vidare har man gjort sig beroende av vänsterpartiet, som vill riva upp lagen, men som säger att det vore inkonsekvent att därefter börja utreda frågan på nytt, när man ju en gång har sagt nej. Socialdemokraterna vill med andra ord, menade Tolgfors, ”riva upp utan en tanke om vad som ska komma i stället”.

Det är helt sant att socialdemokratin saknar svar om FRA. Thomas Bodströms utspel i frågan (DN 20/8) byggde vidare på den kritik som oppositionen tidigare anfört men presenterade egentligen inget alternativ. Men att motståndarsidan saknar svar betyder tyvärr inte att regeringen har rätt.

Annons
X

Centerpartiets inpass igår, riktat till regeringens arbete med att komplettera lagen med de kontrollinstanser som riksdagen begärt, var välkommet. Förslaget går ut på att filtrera trafiken på så sätt att man i görligaste mån skiljer ut den kommunikation som går från utländsk avsändare till utländsk mottagare och ”bara” spanar i den. På så sätt skulle en stor del av den svenska kommunikationen undantas från spaningen. Inte all kommunikation. Ett sådant filter skulle inte kunna korrekt sortera ut ett svenskt mejl från en webbaserad mejltjänst i USA (som Hotmail eller Gmail) till en svensk mottagare bosatt i Bryssel. Men ändå.

Tyvärr förtydligar inte centerpartiet hur denna filtrerande mekanism ska vara utformad rent praktiskt.

Man skulle kunna ha tänkt sig en filtrering av trafiken redan hos kabeloperatörerna. Men eftersom den lag som antagits faktiskt stipulerar att de ”trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns” får man anta att planen fortfarande är att till FRA inhämta kopior på all trådburen kommunikation. Åtskilliga av FRA-lagens kritiker – däribland denna ledarsida – kommer inte att låta sig nöjas med det, eftersom det är just i detta moment integritetsintrånget sker.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Centerpartiet gör rätt som kommer med förslag på förbättringar. Men även efter centerns inpass återstår en rad frågetecken. Det är exempelvis mycket troligt att Europadomstolen, som förr eller senare sannolikt kommer att få ta ställning till lagen, kommer att ha synpunkter. Godtyckligheten i spaningen finns ju kvar, även om man begränsar sökfältet som centern vill.

  Framför allt visar centerpartiets utspel att det inom alliansens partier finns en god vilja att faktiskt förbättra det regelverk som regeringen vill ha för att kunna få till en fungerande signalspaning. Fler allianspartier får gärna följa efter. Och det skulle inte skada om också socialdemokratin drog sitt strå till stacken, istället för att bara säga blankt nej och låta vänsterpartiet bestämma.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X