Fler FRA-kritiker kan göra som centern

Att socialdemokratin saknar svar om FRA betyder inte att regeringen har rätt.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Socialdemokraterna saknar svar”, avslutade försvarsminister Sten Tolgfors gårdagens interpellationsdebatt. Den gällde Försvarets radioanstalts (FRA) befogenheter att spana också i kabelburen trafik, och Tolgfors passade på att påpeka att socialdemokraterna inte har lagt några egna alternativa motioner om hur signalspaningen ska gå till, och att de heller inte lagt fram någon egen lösning i utskottsarbetet.

Man är överens med miljöpartiet om att riva upp lagen, och alltså återgå till det oreglerade tillstånd som hittills rått, för att sedan börja om från noll med en ny utredning. Vidare har man gjort sig beroende av vänsterpartiet, som vill riva upp lagen, men som säger att det vore inkonsekvent att därefter börja utreda frågan på nytt, när man ju en gång har sagt nej. Socialdemokraterna vill med andra ord, menade Tolgfors, ”riva upp utan en tanke om vad som ska komma i stället”.

Annons
Annons
Annons