Annons

Fler företag kan slippa elkvoter

I en promemoria från näringsdepartementet föreslås att kretsen av elintensiva industrier som har undantag från kvotplikten vad gäller inköp av förnyelsebar och el, ska utökas kraftigt.

Under strecket
Publicerad

Detta innebär att fler industrier än i dag slipper köpa en viss del miljövänlig el, såsom sol-, vind- och vattenkraft eller biobränslen, för användning i tillverkningsprocessen. En statlig undersökning har tidigare föreslagit att alla så kallade elintensiva industrier ska slippa kvotplikten, skriver Sydsvenska Dagbladet. Men hittills har regeringen valt att avvakta EU:s kommande energiskattedirektiv. Svenska naturskyddsföreningen (SNF) rasar mot det nya förslaget. - De gröna certifikaten blir allt mer grå. Socialdemokraternas energipolitik är på glid och förslaget är ytterligare ett steg i fel riktning, säger SNF:s ordförande Mikael Karlsson. Den elintensiva företagen representerar en betydande del av den totala elförbrukningen i landet. Förra året uppgick deras totala elförbrukning till cirka 40 av landets totala. TT

Annons
Annons
Annons