X
Annons
X

Fler företag gör lönekartläggning

Fler företag har börjat göra lönekartläggningar för att synliggöra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, enligt Unionens nya enkätundersökning. För fem år sedan gjordes sådana kartläggningar i drygt hälften av de företag där Unionen har klubbar.

Av TT

Andelen har sedan dess sjunkit år för år och låg förra året strax under 30 procent. Men i årets enkät har andelen vänt försiktigt uppåt igen till 36 procent.

Stockholm TT

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X