Annons

Fler företag flyttar tillverkning till Sverige

Alltfler svenska tillverkningsföretag flyttar om sin produktion i lågkostnadsländerna. Och i takt med att löner stiger och kostnader för logistik ökar, så väljer en del företag också att flytta hem till Sverige igen, enligt ny forskning.

Under strecket
Publicerad
Foto: INGVAR KARMHED
Foto: INGVAR KARMHED
Foto: INGVAR KARMHED

Outsourcingtrenden är fortfarande starkast. Det konstaterar Lars Bengtsson som är professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Men för första gången ser han nu också att andra trender börjar urskilja sig bland svenska tillverkningsföretag. I två studier har Lars Bengtsson i samarbete med forskarkollegor vid andra lärosäten undersökt sammanlagt 260 svenska tillverkningsföretag med fler än 25 anställda. De har studerat företagens inköpsstrategier och hur företag flyttat ut eller omlokaliserat sin produktion före och efter år 2010. Resultaten pekar på att ett antal svenska företag nu börjar integrera verksamheter under eget tak. Som ett led i det här plockar en del företag också ”hem” sin produktion till egna anläggningar i Europa – eller till Sverige. Det sistnämnda är en trend som är betydligt starkare idag än för 7-8 år sedan, menar Lars Bengtsson.

Annons
Annons
Annons