Annons
X
Annons
X

Fler förbund bör följa Handels exempel

Fler fackförbund inom LO bör följa IF Metalls och Handels exempel. Med sina avtal har de erkänt att ingångslönerna har betydelse för ungas möjligheter till anställning
, skriver Annika Qarlsson (C).

BRÄNNPUNKT | UNGDOMSLÖNER

Centerpartiet uppmärksammade tidigt att höga ingångslöner och en sammanpressad lönestruktur medför en högre ungdomsarbetslöshet.
Annika Qarlsson

Sent på torsdagen slöts slutligen avtalet mellan Svensk Handel och Handelsfacket. Avtalet innehåller bland annat ett ungdomsavtal som ger unga under 20 år möjligheten att få ett jobb till 75 procent av ingångslönen. Tidigare har även fackförbundet IF Metall gått med på liknande avtal.

Att fackförbund inom LO-samordningen sluter ungdomsavtal innebär ett indirekt erkännande av att höga ingångslöner gör det svårare för unga att få jobb. Centerpartiet uppmärksammade tidigt att höga ingångslöner och en sammanpressad lönestruktur medför en högre ungdomsarbetslöshet.

Annons
X

Den ståndpunkten bygger vi på ekonomisk forskning, den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s rekommendationer till Sverige och Långtidsutredningens slutsatser.

Handeln är en viktig instegsbransch för unga och en stor arbetsgivare. Många har börjat sin yrkeskarriär med att jobba på Ica eller i en klädaffär. Jag började som 18-åring i en servicebutik på västkusten för att sedan jobba nästan 20 år inom handeln, innan jag gick in i politiken. För mig är det därför extra glädjande att ta del av beslutet om ungdomsavtal. Jag vet vad det betyder att få sitt första jobb och tjäna sin första lön. Jag är tacksam över att det är ”min” bransch som öppnar för detta.

Men ansvaret för att förbättra svensk arbetsmarknad och minska ungdomsarbetslösheten är inte bara ett ansvar för parterna. Det är också en utmaning för politiken. Reformer som kräver politisk vilja och mod är nödvändiga. Centerpartiet ser att det krävs en modernisering av turordningsreglerna i LAS, en starkare arbetslöshetsförsäkring, och ett gynnsammare lokalt företagsklimat som möjliggör för fler drivna entreprenörer att förverkliga sina idéer. Tillsammans kan dessa reformer bidra till en starkare tillväxt och en högre sysselsättning.

Avtalsrörelsen är ännu inte över. Jag uppmanar därför även andra fackförbund inom LO att följa IF Metalls och Handels exempel. Med sina avtal har de erkänt att ingångslönerna har betydelse för ungas möjligheter till anställning. Fler fackförbund behöver på samma sätt låta de arbetslösas situation få inflytande vid avtalsrörelsens förhandlingsbord. Genom att skapa fler instegsjobb kommer fler unga att få jobb.

För mig och Centerpartiet är det en självklarhet att det är bättre att under en begränsad period ha en lägre lön från eget arbete än ingen lön alls.

ANNIKA QARLSSON (C)

arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X