Annons
X
Annons
X

Fler flyktingar söker akuttandvård

Antalet asylsökande som behöver akut hjälp med sina tänder ökade drastiskt i fjol. Många har stora behov och på flera håll har tandvården varit under press.

Av TT
Svenskt flykting­mottagande
Foto: Bertil Ericson / TT

– När det stötvis kommer många nyanlända, då får andra grupper stå tillbaka, säger Marika Qvist, vd på Folktandvården i Skåne.

I Skåne mer än fördubblades antalet patienter – från 5 700 till drygt 12 300 förra året, vilket inneburit påfrestningar för verksamheten. Även på många andra håll har det varit tufft, enligt en enkät som TT gjort med ett antal landsting och regioner. I Norrbotten har enskilda kliniker haft svårt att hinna med både den vanliga och den akuta tandvården.

– Vi har fått ta till extraordinära åtgärder med personal som farit fram och tillbaka mellan klinikerna för att täcka upp, säger Tomas Josefsson, divisionschef för Folktandvården i länet.

Annons
X

Patienter har också skickats i buss mellan kliniker.

– Det kan låta som en enkel lösning men är i praktiken ganska bökigt. Om man kommer från ett annat land och inte har en susning om språket och ska ta en buss från Överkalix till Kalix, det kan vara en ganska tuff uppgift, säger Tomas Josefsson.

Alla asylsökande har rätt till akut tandvård och behöver bara betala 50 kronor. Asylsökande barn har rätt till fullständig tandvård på samma villkor som svenska barn, vilket innebär att nästan all tandvård är gratis.

Köerna har växt i flera landsting, men främst är det patienter långt ner på tandvårdens prioriteringslista som drabbats, det vill säga friska vuxna med låg risk för tandsjukdom.

– Utmaningen handlar istället i väldigt stor utsträckning om att man möter patientgrupper som talar helt andra språk, har en helt annan bakgrund och som väldigt ofta har andra tandvårdsbehov än vad man är van vid att möta, säger Anders Ljungné, tandvårdschef i Västra Götaland.

Det kan röra sig om stora kariesangrepp, luckor och tänder som måste dras ut. Som en följd av detta, och även språklig förbistring, tar besöken ofta längre tid. Något det kan vara svårt att få ersättning för, säger Anders Ljungné.

– Vi känner att vi hittills inte fått full kompensation från staten. Det vi har fakturerat motsvarar inte de kostnader vi har, säger han.

Tillgången på tolkar brister också, och det gäller på flera håll i landet.

– Jag vet kliniker som i brist på annat kört Google translate för att försöka få det att fungera, säger Tomas Josefsson i Norrbotten.

Marika Qvist på Folktandvården i Skåne pekar på att behoven kommer att vara omfattande i flera år framöver.

– Vi kan se ett rent akut vårdbehov när de kommer, men det ökade behovet kommer att kvarstå under minst en tre–fyraårsperiod.

Annons
Annons
X
Foto: Bertil Ericson / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X