Annons

Karl Sigfrid:Fler får jobb om vi tillåter lägre löner

Ung arbetslös man.
Ung arbetslös man. Foto: Mats Andersson / TT

Givet att det finns många som inte kan få ett jobb till svensk kollektivavtalslön vore det klokt att sänka eller ta bort lönegolvet.

Under strecket
Publicerad

Skillnaden i arbetslöshet mellan infödda svenskar och utomeuropeiska invandrare är 14 procentenheter. Det är mer än i något av de andra nordiska länderna. Både Norge och Danmark har lyckats bättre med att hålla nere arbetslöshetssiffrorna för utlandsfödda. Det framgår av en rapport från Nordiska ministerrådet som producerats under ledning av Lars Calmfors och Nora Sánchez Gassen. Island sticker ut som ett land där gruppen utlandsfödda har lägre arbetslöshet än befolkningen i stort, men deras invandring består framför allt av människor som kommer just i syfte att arbeta.

En viktig orsak till arbetslöshetsglappet mellan infödda och utomeuropeiskt födda är utbildningsnivån. Andelen av de utomeuropeiskt födda som saknar motsvarigheten till en gymnasieexamen är mer än tre gånger så hög som andelen bland dem som är födda i Sverige.

Annons
Annons
Annons