Annons

Fler elever borde gå fler år i grundskolan

I diskussionen om skolan saknas ofta ett perspektiv – synen på förlängd tid i grundskolan. Om andelen elever som lämnar grundskolan med låga betyg ska minska, måste fler elever förlänga tiden i grundskolan. Det skriver Per Måhl, sakkunnig på betygssättning och bedömning.

Under strecket
Publicerad

Av föreskrifterna framgår att rektorn kan, om det är lämpligast, besluta att en grundskoleelev inte ska flyttas till nästa årskurs. Eleven kanske inte kan läsa på det sätt som krävs. Att inte flyttas är inte samma sak som att ”gå om”. Det är ett åtgärdsprogram som ska följas upp och utvärderas så att insatserna anpassas till elevens behov. Av skollagen framgår att skolplikten för en elev som går ett extra år i grundskolan, inte upphör vid 16 års ålder utan vid 17 års ålder då eleven har gått ut årskurs 9.

I Sverige är det få som förlänger skoltiden före 16 års ålder. Det är istället många som förlänger skoltiden efter 16 års ålder. Cirka 10 procent av dem som lämnar årskurs 9 är inte behöriga till gymnasiet och de går längre tid i grundskolan fast på gymnasiet. Ytterligare cirka 15 procent går längre tid på gymnasiet. Sammantaget har fler än var fjärde 20-åring förlängt sin skoltid. Huvuddelen av dessa elever saknar slutbetyg från gymnasiet.

Annons
Annons
Annons