Fler dör efter fall

Under strecket
Publicerad
Annons

Ungefär 800 personer i denna åldersgrupp dör varje år till följd av fallolyckor, vilket kan jämföras med de totala dödsfallen i trafiken som uppgår till 600 per år.
Räddningsverket tillsammans med Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor (NCO) har specialstuderat olycksutvecklingen i Sverige på regeringens uppdrag.
Dödsfall på grund av olycksfall har minskat för nästan alla olyckstyper som drunkning, eldolyckor och olyckor i arbetslivet. Undantaget är alltså äldre över 80 år där antalet allvarliga fallolyckor ökat med fem procent år 2001 jämfört med året före.
Utredarna kräver nu att det inrättas en äldresäkerhetsdelegation motsvarande den barnsäkerhetsdelegation som redan finns. Uppgiften skulle vara att ta initiativ och samordna åtgärder för att skydda de äldsta mot olyckor.
Ungefär 800 personer i denna åldersgrupp dör varje år till följd av fallolyckor, vilket kan jämföras med de totala dödsfallen i trafiken som uppgår till 600 per år.
Räddningsverket tillsammans med Nationellt
Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor (NCO) har specialstuderat olycksutvecklingen i Sverige på regeringens uppdrag.
Dödsfall på grund av olycksfall har minskat för nästan alla olyckstyper som drunkning, eldolyckor och olyckor i arbetslivet. Undantaget är alltså äldre över 80 år där antalet allvarliga fallolyckor ökat med fem procent år 2001 jämfört med året före.
Utredarna kräver nu att det inrättas en äldresäkerhetsdelegation motsvarande den barnsäkerhetsdelegation som redan finns. Uppgiften skulle vara att ta initiativ och samordna åtgärder för att skydda de äldsta mot olyckor.

Inger Atterstam
Inger Atterstam

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons