X
Annons
X

Fler borde få jobba hemifrån

Det är dags att göra det mer accepterat att arbeta hemifrån. Detta är avgörande inte minst för den växande Stockholmsregionen, där resandet innebär trängsel och en negativ miljöpåverkan. Jobbet bör inte ses som en plats, utan något man gör. Det skriver Ulla Hamilton (M) tillsammans med Per Adolfsson, vd Microsoft.

Stockholm utvecklas. Stockholms stad och Stockholmsregionen växer snabbt. Nyligen placerade sig Stockholm på tio i topp-listan över städer i världen med högst ekonomisk tillväxt. I takt med att staden utvecklas väljer fler att bosätta sig och arbeta i regionen. Tillväxt är bra för såväl stockholmarna som landet i övrigt. Sverige behöver en dynamisk huvudstad som är en stark och uthållig motor för tillväxten och ekonomin.

Att Stockholm växer har många fördelar och ger många, nya möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. Men i takt med tillväxten ökar belastningen på regionen. En av de största utmaningarna vi brottas med är hur vi kan minska trafikens negativa miljöpåverkan vilket riskerar begränsa möjligheterna för en fortsatt stark utveckling. De flesta politiker är överens om att det krävs en kombination av olika insatser för att vi ska lyckas. Det krävs utbyggd kollektivtrafik, trängselavgifter, byte till miljövänliga bränslen och investeringar i infrastrukturen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X