”Fler bör få ta sig till Europa på lagliga vägar”

Idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag om vidarebosättning av människor på flykt. Förslaget innebär en viktig chans att öka de lagliga och säkra vägarna till Europa. Det skriver Malin Björk (V) som utsetts till Europarlamentets rapportör i frågan.

Under strecket
Publicerad

Ett staket har satts upp vid gränsen mellan Serbien och Ungern, och Ungern har nyligen infört hårdare regler riktade mot flyktingar.

Foto: Edvard Molnar/AP

Malin Björk

Foto: Vänsterpartiet
Annons

Döden på Medelhavet har ökat ytterligare sedan det skamliga flyktingavtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft tidigare i år. Istället för de kortare båtresorna mellan Turkiet och Grekland har de längre rutterna till Europa – via Libyen, Egypten och Tunisien till framförallt Italien – återigen blivit vanligare. Resultatet har blivit fler dödliga olyckor. Detta trots att snart sagt alla politiker, förutom sverigedemokrater, säger sig vilja stoppa döden på Medelhavet.

Ett av förslagen som lyfts allra oftast som ett led i att stoppa dödsolyckorna är kravet på lagliga flyktvägar. Men det är mycket skralt med faktiska förslag och få politiker lägger handling bakom orden. Tvärtom tas många lagliga vägar bort. Förutom EU:s avtal med Turkiet har korridoren genom Balkan stängts, Ungern bestraffar flyktingars gränsövergång med upp till tre års fängelse och EU inrättar en ny supergränspolis, ett muskulöst Frontex som ska stoppa flyktingar. Beslut som dessa har gjort det svårare, farligare och dödligare att ta sig till Europa för att få en trygg tillvaro.

Annons
Annons
Annons