Annons

”Fler bör få möjlighet att jobba hemifrån”

Frågan man kan ställa sig idag är vad som är arbetsplatsens egentliga funktion eller syfte? skriver artikelförfattarna.
Frågan man kan ställa sig idag är vad som är arbetsplatsens egentliga funktion eller syfte? skriver artikelförfattarna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsplatsen går mot att bli en mötesplats, både för professionell utveckling och social samvaro, medan det egna arbetet utförs i ökad grad på tåget, i hemmet, på kaféet, vid tider som passar oss själva, inte arbetsgivaren. En sådan utveckling gynnar också miljön, skriver konsulterna Mikael Wallgren och Anders Kron, Convendor AB.

Under strecket
Publicerad

Mikael Wallgren och Anders Kron.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

De senaste 30 åren har bjudit på en dramatisk förändring från industri- till kunskaps- och tjänstesamhälle. Från plan- till gigekonomi, från lokalsamhälle till global och sedan digital geografi. Under påverkan av IT-utvecklingen, globaliseringen och digitaliseringen ändrades hela vårt sätt att organisera, styra och fördela ansvar inom olika organisationer radikalt. Under 80- och 90-talen övergick vi alltmer från en geografisk indelning i regioner, kommuner och län, till en funktionell indelning, där ansvar för samma eller liknande frågor grupperades ihop oavsett var i hela världen den än fanns fysiskt belägen.

Från mitten av 90-talet ändrades arbetssättet igen, bort från den funktionella indelningen i ekonomi, HR, information och så vidare, till en allt mer tvärorganisatorisk eller processmässig indelning. Detta är en förändring som fortfarande pågår än idag.

Annons
Annons
Annons