Annons
X
Annons
X

Fler blir sjuka av stress på jobbet

På nära fyra av tio företag förekommer sjukskrivningar där arbetstiden är orsaken. Jämfört med föregående år har antalet arbetsplatser där medarbetare sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress ökat. Vi vill därför se en tydlig skärpning av arbetsmiljöarbetet ute på företagen, skriver Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen.

[object Object]
Den flexibilitet som till exempel mobiler och bärbara datorer bidrar kan göra att kraven på tillgänglighet utanför arbetstid ökar, skriver Cecilia Fahlberg. Foto: JESSICA GOW/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om höjden på skrivbordet utan också höjden på högarna på skrivbordet.
Cecilia Fahlberg

Att få må bra både på och av jobbet borde vara en självklarhet. Medarbetare, företag och samhälle är alla vinnare när arbetsmiljön är god. Ändå är verkligheten på våra arbetsplatser många gånger en annan visar Unionens arbetsmiljöbarometer som presenteras idag. I undersökningen har över 2700 arbetsmiljöombud på arbetsplatser i nära nog alla branscher över hela landet besvarat frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

Resultaten i vår nya undersökning visar att det finns stora brister i arbetsmiljön, att utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har stagnerat och att medlemmarna inte upplever några tydliga förbättringar av arbetsmiljön. Årets arbetsmiljöbarometer fokuserar även denna på arbetstid, ett angeläget ämne för tjänstemän i det privata näringslivet.

Annons
X

Hårt slimmade organisationer och ökade krav på effektivitet ökar stressen och därmed pressen på medarbetarna. Mobil och bärbar dator ger stora möjligheter till flexibilitet i både rum och tid. Det kan vara positivt, men tenderar också att ställa allt högre krav på tillgänglighet och beredskap även utanför arbetstid.

Det är en allvarlig signal när nära fyra av tio av arbetsmiljöombuden i Unionens undersökning svarar att det förekommer sjukskrivningar kopplade till arbetstid på den egna arbetsplatsen. Endast var tredje uppger att det inte förekommer alls. Trenden är svag, men vi ser en tydlig ökning av andelen arbetsplatser där tjänstemän sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress.

Det är också allvarligt att övertidsarbete ständigt pågår i en omfattning och på ett sätt som står i direkt strid med både lag och avtal. Övertidsarbete får arbetsgivare bara ta till vid tillfälliga och oförutsedda arbetstoppar. Ändå är svaret från 83 procent av arbetsmiljöombuden att tjänstemän arbetar övertid eller mertid regelbundet på deras arbetsplatser. På de största arbetsplatserna uppger arbetsmiljöombuden att det förekommer nästan överallt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Intensiv arbetsbelastning kräver möjlighet till återhämtning och semestern är ett viktigt tillfälle för att hämta nya krafter. I Sverige har vi sedan länge därför lagstadgad rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. Trots detta uppger 17 procent av arbetsmiljöombuden att det finns grupper eller enskilda medarbetare som inte har möjlighet att ta ut sina fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Dessutom svarar 68 procent att det finns grupper eller medarbetare som själva väljer att ta ut kortare semesterperioder under sommaren.

  Unionens arbetsmiljöbarometer visar att det finns arbetstidsmönster på arbetsplatserna som riskerar medarbetarnas hälsa. Genom arbetsmiljölagen har arbetsgivarna ett ansvar för att arbetsmiljön är god och att risker minimeras genom att leva upp till kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. När vi för sjätte året i rad genomför vår arbetsmiljöundersökning tvingas vi konstatera att alltför många arbetsgivare inte tar detta ansvar. Det finns arbetsplatser – främst små med upp till 50 anställda – där det systematiska arbetsmiljöarbetet helt lyser med sin frånvaro. En majoritet av samtliga arbetsplatser – stora som små – fortsätter genom åren att bryta mot arbetsmiljölagen genom att inte genomföra de åtgärder som krävs för att arbetsmiljöarbetet ska kunna kallas systematiskt. Arbetstidsfrågornas vikt och påverkan på hälsan gör det särskilt angeläget att de uppmärksammas i uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Men drygt vart tredje arbetsmiljöombud uppger att det inte sker och nära nog lika många vet inte om så är fallet.

  Sammantaget är det inte förvånande att stress och arbetsbelastning är den fråga som en majoritet av arbetsmiljöombuden anser som viktigast och att den ökar i betydelse. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Varje medarbetare som drabbas av ohälsa är ett nederlag och riskerar därtill att bli en förlorad utvecklingskraft för företaget.

  Unionen vill därför se en tydlig skärpning av arbetsmiljöarbetet ute på företagen. Verktyg har vi och kunskap finns att få, men det gäller att också se till att de kommer till praktisk användning och nytta. Företagshälsovården måste tas till vara som en resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Medarbetare ska få större möjligheter att påverka den egna arbetstiden, då studier visar att högt inflytande över arbetstiden minskar riskerna för ohälsa.

  En bra chef är en viktig del av en bra arbetsmiljö. Chefer och ledare måste få möjlighet att utvecklas i sin roll och bli riktiga proffs i arbetet för ett bra arbetsklimat på jobbet.

  Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om höjden på skrivbordet utan också höjden på högarna på skrivbordet – och tiden som finns för att göra någonting åt dem.

  I den pågående avtalsrörelsen som sträcker sig över till nästa år vill Unionen se förändringar som leder till balans mellan arbetslivet och resten av livet, en ostörd fritid och ett flexibelt arbete på medarbetarnas villkor.

  CECILIA FAHLBERG

  förbundsordförande Unionen

  Annons
  Annons
  X

  Den flexibilitet som till exempel mobiler och bärbara datorer bidrar kan göra att kraven på tillgänglighet utanför arbetstid ökar, skriver Cecilia Fahlberg.

  Foto: JESSICA GOW/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X