Fler behöver nå ut på nätet

Fortfarande är det 1,5 miljoner vuxna som inte använder nätet. En ny rapport som publiceras i dag visar att 1,3 miljoner av de som inte använder internet är över 50 år. För att få fler att dra nytta av internet har ett stort antal organisationer undertecknat ett upprop. Målet är att en halv miljon fler personer ska kunna använda internet vid utgången av 2013 än vid ingången av 2011.

Under strecket
Publicerad
Annons

Internationellt sett ligger Sverige långt fram när det gäller andelen internetanvändare, men fortfarande är det 1,5 miljoner vuxna som inte använder nätet. Stiftelsen .SE:s rapport Äldre svenskar och Internet, som publiceras i dag, visar att 1,3 miljoner av de som inte använder Internet är över 50 år. Två av tre av dem uppger att de redan har telefon, radio, tv och dagstidning och är nöjda med det. De saknar helt enkelt intresse för Internet. Att tekniken är krånglig att använda är ett annat skäl. Att det är för dyrt tycker drygt en av tio.

Men internet har en självklar roll i dagens samhälle. Den som vill vara del av samhällsdebatten, bidra med inlägg och ge svar på tal, hamnar i periferin utan nätet. Det handlar om att på enklaste sätt utöva sina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare. Myndigheter och företag förbättrar sin service, många gånger till lägre kostnader även för användarna. På sociala medier, så som Facebook och Twitter, pågår en dynamisk debatt som vitaliserar demokratin. Fler höjer sin röst på nätet. Tv och radio hänvisar också i allt större utsträckning till nätet.

Annons
Annons
Annons