Fler barn kan bli adopterade

Stockholms kommun blir först i landet med att förorda adoption framför långvariga placeringar i familjehem. Förslaget innebär att barn som varit mer än tre år i familjehem istället kan bli aktuella för adoption. Det gäller också vissa nyfödda där det är uppenbart att föräldrarna inte kommer att kunna ta hand om barnet. Då ska adoption kunna förordas som alternativ.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

En omsvängning i synen på nationella adoptioner kan vara på gång. I Stockholm väntas inom kort, 30 november, en ny policy antas som ska medföra att fler barn blir tillgängliga för adoption.

Medan de internationella adoptionerna ökat lavinartat de senaste decennierna har de svenska inhemska adoptionerna krympt ner till ett minimum. Idag uppges det vara extremt ovanligt att en socialsekreterare ens för det alternativet på tal när ett barn omhändertas för samhällsvård. Det finns exempel där den biologiska mamman själv föreslagit adoption men fått höra att det är bättre med familjehemsplacering. Ändå visar forskning, senast en stor dansk så kallad metaanalys, att barn som adopteras och får en permanent familj klarar sig betydligt bättre än barn som växer upp i familjehem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons