Annons

Fler är rädda för att kritisera

Klimatet på många statliga arbetsplatser har hårdnat till följd av politiska beslut och tuffa effektiviseringskrav. Vår undersökning visar att öppenheten har påverkats i negativ riktning, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST.

Under strecket
Publicerad

Siffror från OECD visar att medborgarnas förtroende för staten är mycket högt i Sverige jämfört med andra länder. Öppenhet och transparens framhålls som viktiga förklaringar. En av grundstenarna i vår demokrati är meddelarskyddet som innebär att anställda i staten med grundlagsskydd kan berätta om oegentligheter på arbetsplatsen. Grundtanken är att medborgarna alltid ska kunna granska hur skattemedel används så att korruption motverkas.

I dag presenterar Fackförbundet ST en medlemsundersökning om meddelarfrihet och öppenhet i statlig verksamhet. Av vår undersökning ”Öppenhet på villovägar?” framgår att det finns en osäkerhet bland statligt anställda om rätten att framföra kritik.

Annons
Annons
Annons