”Fler än Stockholm måste bygga studentbostäder”

Stockholms långa studentbostadsköer fylldes på när den nya terminen nyss inleddes på universiteten och högskolorna. Samtidigt kom Boverket med nya siffror som visar att bostadsbyggandet i Stockholm släpar efter resten av landet. Detta gäller dock inte byggandet av studentbostäder, som tack vare projektet Sthlm6000+ ökar starkt i länet. Trots det är bristen på studentbostäder ett fortsatt stort problem för regionen. Därför bör fler kommuner i länet ta sitt ansvar! Det skriver Sten Wetterblad, Akademiska Hus.

Under strecket
Publicerad
Studentbostäder, Drottning Kristinas väg, KTH

Studentbostäder, Drottning Kristinas väg, KTH

Foto: Arkitekt: Utopia arkitekter / Byggherre: ByggVesta
Sten Wetterblad

Sten Wetterblad

Foto: Peter Jonsson
Annons

Med Sthlm6000+ kraftsamlar Stockholmsregionen kring framtidens studentboende. Målet är att fram till år 2017 bygga minst 6 000 nya studentbostäder. Nya siffror som sammanställts genom Swecos försorg, visar att studentbostadsbyggandet nu ökar starkt i Stockholm. Status i projektet är 7 031 bostäder antagna i detaljplaner, 2 208 i påbörjade byggen och 911 inflyttade bostäder. Summa summarum: 10 150 bostäder. Till 2017 bedöms mellan 5 000 och 6 000 av dessa studentbostäder vara färdigställda. Det innebär att studentbostadsbeståndet i länet nästan ökat med 50 procent sedan projektet inleddes 2013. Och om alla fortsätter att anstränga sig, kan drygt 12 000 nya studentbostäder vara inflyttningsklara till 2019. Projektet har fått fart på aktörerna i Stockholm och det finns nu alltså möjlighet att nästan fördubbla beståndet till 2019 jämfört med 2013.

Annons
Annons
Annons