Annons

Lena Kåreland:Flaubert älskade bäst på avstånd

En ny biografi tar fasta på det dubbelbottnade hos Gustave Flaubert. För honom var författarskapet inte en form av eskapism, men i valet mellan konsten och livet valde han tveklöst konsten.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Gustave Flaubert (1821–1880).

Bild 1 av 1

Gustave Flaubert (1821–1880).

Bild 1 av 1
Gustave Flaubert (1821–1880).
Gustave Flaubert (1821–1880).

”Om jag någonsin kommer att ta aktiv del i världen kommer det att vara som tänkare och som avslöjare av moralisk förljugenhet”, skrev den sjuttonårige Gustave Flaubert i ett brev till en skolkamrat. I allt väsentligt kom han att följa detta sitt uttalande. Redan vid nio års ålder hade han börjat uppteckna alla dumheter som de vuxna kläckte ur sig. Den pessimistiska syn på världen och människorna som är så karak- teristisk för Flaubert kan alltså ledas tillbaka till hans barn- och ungdomsår. Den kan till en del ha sin förklaring i att han växte upp nära det sjukhus där hans far arbetade som läkare.

Annons
Annons
Annons