X
Annons
X

Flaggor, hästar, komposter och barn kan vara miljöfaror

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Torbjörn och Sylvia på Värmdö får flagga högst fem gånger i månaden, med hot om 20000 kronors vite. Grannen klagade både på ljud ("från lätt irriterande till närmast olidliga") och ljus ("stressande rör-liga artificiella skuggformationer"). Länsstyrelsen bedömde att de dansande skuggorna omfattades av miljöbalkens 9 kap 3§, om olägenhet för människors hälsa. Och miljödomstolen krävde surrad flagglina.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X