Annons

Fjärrvärmen blir allt hetare

Fjärrvärmen växer snabbt i Sverige. Den årliga tillväxten väntas de närmaste åren ligga på 2-3 procent.

Under strecket
Publicerad

Branschföreningen Svensk Fjärrvärme har bland sina medlemmar tagit fram en prognos om hur fjärrvärmen väntas utvecklas på medellång och lång sikt. Prognosen är optimistisk och pekar på en fortsatt stark tillväxt på 2-3 procent fram till år 2010. Utbyggnaden väntas främst ske genom att de befintliga näten förtätas. Men också många nya små lokala nät, ofta i villaområden och små samhällen planeras. Hälften av alla bostäder och lokaler värms i dag med fjärrvärme och på lite längre sikt är potentialen hela 75 procent, tror föreningen. I dag planeras utbyggnad på inte mindre än 160 orter. Alla större tätorter med över 10 000 invånare har redan fjärrvärme. På orter ned till 3 000 invånare är andelen 80 procent men under 3 000 endast 18 procent. Prognosen lämnades nyligen in till Näringsdepartementet med det outtalade syftet att inga nya skattepålagor ska drabba branschen. Priserna på fjärrvärme har under de tre senaste åren stigit mera än konsumentprisindex. Det senaste året rör det sig om i snitt 3,9 procent. Nyligen höjde Fortum fjärrvärmetaxan i Stockholm med 6 procent vilket ledde till ett ramaskri bland Fastighetsägarna, som befarade att hyrorna skulle behöva höjas med 100 kronor i månaden. Fortum kontrade med att höjningen ”bara” skulle bli 20-25 kronor.

Annons
Annons
Annons