Annons
X
Annons
X

”FI:s regelverk är ett hot mot småbankerna”

Småbanksrörelsen har sällan orsakat någon finanskris och inte heller kostat några skattepengar i räddningspaket. Att storbankerna behöver en stram reglering kan förstås, men hur tänkte man när det gäller mindre banker? Det skriver Sammy Almedal och Ann-Marie Franklin, JAK Medlemsbank.

Det borde finnas särskilda regelverk för små bankverksamheter, regelverk som uppmuntrar de icke vinstdrivande bankerna, i stället för att kväva dem, skriver Sammy Almedal och Ann-Marie Franklin.
Det borde finnas särskilda regelverk för små bankverksamheter, regelverk som uppmuntrar de icke vinstdrivande bankerna, i stället för att kväva dem, skriver Sammy Almedal och Ann-Marie Franklin. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | FINANSINSPEKTIONEN

Sedan några år tillbaka har kraven ökat rejält på regelverk och kapitaltäckning hos bankerna. Kraven är ett resultat av en hårdare reglerad banksektor på EU-nivå, som i sin tur uppkommit efter de senaste årens globala finanskriser. Tyvärr slår de ­mycket hårt mot mindre bankers verksamhet, som nu håller på att duka under av regelkrav och kapitaltäckning.

De nya reglerna är anpassade efter storbankernas globala verksamheter och skapades för att förhindra ohejdad spekulation och för att undvika finanskriser. Att storbankerna behöver en stram reglering kan förstås, men hur tänkte man när det gäller mindre banker?  Småbanksrörelsen har sällan orsakat någon finanskris och inte heller kostat några skattepengar i räddningspaket. De sköter sig och ger tillgång till finansiellt kapital i områden som inte alltid är attraktiva för storfinansen. Småbanker drivs med fokus på medlems- och kundnytta. De ligger inte samhället till last, utan presterar tvärtom samhällsnytta. Ändå tvingas de till samma regelefterlevnad och kapitaltäckningskrav som storbankerna. 

Just nu ligger en statlig utredning på regeringens bord (SOU 2017:1) med titeln ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”. Utredningen tar upp flera områden, bland annat tillgången till finansiellt kapital. Här föreslås bland annat statligt stöd, men utredningen konstaterar samtidigt att den enorma floran av statligt stöd är svår att överblicka och att effekterna av stöden är oklara. Samtidigt stryps mindre bank­rörelser som kan bidra med finansiellt kapital, utan statligt stöd.

Annons
X

Småbanker ligger inte samhället till last, utan presterar tvärtom samhällsnytta.

För tyvärr är det i dag svårt för mindre banker och kassaföreningar att verka, när inga undantag finns i de enorma regelverk som är framtagna för att kontrollera storbankernas affärsverksamhet. Det borde finnas särskilda regelverk för små bankverksamheter, regelverk som uppmuntrar de icke vinstdrivande bankerna, i stället för att kväva dem.

De stora bankernas krav på kapitalavkastning dränerar bygden. Mindre och icke vinstdrivande bankrörelser som JAK Medlemsbank, Ekobanken, Sparbankerna och Gustafs kassaförening ser i stället till att det lokala finanskapitalet snurrar runt och stannar kvar lokalt. 

Vi ser främst två problem med nuvarande regelverk och krav:

1. Regelverken är inte anpassade för småbanker och hindrar dem därmed från att verka lokalt och gynna landsbygden. De storbanker vars vinstuttag och spekulation har bidragit till finanskriser skall naturligtvis utsättas för högre krav, för att undvika framtida finanskriser och anspråk på skattepengar. Finansinspektionen borde göra en urskiljning för att se vilka verksamheter som riskerar att bidra till finanskriser och vilka som inte gör det. Som det är i dag slår EU:s regler fel.

2. Valfriheten! Bankkunderna måste även kunna välja en bank som verkar för en långsiktigt hållbar ekonomi för individ och samhälle, och som kan vara en nyckelfaktor i arbetet mot en hållbar utveckling.  

Det är djupt oroande för såväl demokrati som indi­videns valfrihet och Sveriges utveckling, om inte ­mindre bankrörelser kan existera på grund av ett hindrande regelverk och orimliga krav på kapital. Det här är något vi upplevt allt starkare de senaste åren. Nu har det gått så långt att en blomstrande ekonomisk förening tvingats lägga ner, Gustafs kassaförening. 

Vem står annars på tur härnäst?

Ja, inte någon av storbankerna i alla fall. De skyddas alltid av statens pengar.  

Sammy Almedal

vd, JAK Medlemsbank

Ann-Marie Franklin

medlemschef, JAK Medlemsbank

Sammy Almedal och Ann-Marie Franklin Foto: Pressbilder
Annons
Annons
X

Det borde finnas särskilda regelverk för små bankverksamheter, regelverk som uppmuntrar de icke vinstdrivande bankerna, i stället för att kväva dem, skriver Sammy Almedal och Ann-Marie Franklin.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Sammy Almedal och Ann-Marie Franklin

Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X