Annons

IPO i investeringsbolaget First Venture

First Ventures grundare Rune Nordlander och Peter Werme.
First Ventures grundare Rune Nordlander och Peter Werme.

First Ventures grundare har lång erfarenhet av att investera och utveckla onoterade tillväxtbolag, där de bland annat har varit med i Food tech-bolaget Humble Group från start. Med en spännande portfölj av ett antal lovande tillväxtbolag och nya identifierade bolag på radarn, genomför First Venture en finansiering om 245 miljoner kronor i samband med notering på Nasdaq First North.

Intresset för onoterade investeringar har vuxit avsevärt de senaste åren och genom noteringen av First Venture erbjuds allmänheten exponering mot spännande onoterade tillväxtbolag. Utöver att First Ventures professionella investeringsorganisation sköter analys och riskhantering tillsammans med aktiv förvaltning för att maximera värdetillväxt så erbjuder de allmänheten en lösning på de utmaningar som förknippas med investeringar på den privata marknaden. Såsom behovet av ett gott nätverk för att identifiera investeringar och accelerera tillväxt samt ett betydande kapital, vilket är en förutsättning för inflytande i bolag.

Lång erfarenhet

First Ventures grundare Rune Nordlander och Peter Werme har lång erfarenhet av att investera och bidra till värdetillväxt i bolag. Med en djup kunskap inom sina investeringsområden och ett brett nätverk genom deras styrelse, ägare och advisory board, med bland annat Håkan Roos som var tidig investerare i iZettle, ges tidig tillgång till investeringsmöjligheter i intressanta tillväxtbolag.

– Jag och Rune har arbetat tillsammans i över 15 år och identifierat och utvärderat tusentals intressanta bolag, flera av dessa är högst aktuella för det kapital vi nu får tillgång till, säger bolagets medgrundare och styrelseordförande Peter Werme.

Framgångsrik resa med FMCG-koncern

Datadriven teknologi, förändrad demografi, skiftet mot hållbarhet, rikare befolkning och ökad utbildningsnivå har dels bidragit till att öka den globala hälsomedvetenheten och dels till ökad effektivitet inom sjukvården. Digital hälsa, Food tech och hållbar konsumtion och produktion är prioriterade områden för investeringsorganisationen.

Ett portföljbolag som utvecklats starkt under de senaste åren är Food tech-koncernen Humble Group där Peter Werme är styrelseordförande sedan fem år. Humble Group, en FMCG-koncern inom sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa med en omsättning på knappt en miljard kronor, är ett framgångsexempel.

– Helt klart är att resan vi gjort med Humble Group är mycket framgångsrik. Samtidigt har vi begränsats av att inte kunna göra följdinvesteringar under resans gång, av den enkla anledningen att vi inte vid tidpunkten haft en större kassa att jobba med. Genom en finansiering om 245 miljoner kronor kommer vi ha möjlighet att genomföra större investeringar i nya spännande bolag inom våra fokussektorer, förklarar First Ventures medgrundare och vd Rune Nordlander.

Annons
Detta är en annons från First Venture, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.