Aktieanalys

Daniel Svensson: Firefly svävar på högre nivå

Det lilla teknikbolaget Firefly hade ett rekordår under 2015 och nådde helt nya höjder vinstmässigt. Var det en tillfällig vinsttopp? Börsen verkar tro det om man går efter hur aktien värderas. Vi är inte lika säkra.

undefined

En av förra årets stora vinnare på First North-listan var det lilla teknikbolaget Firefly som säljer brandskyddslösningar för industriprocesser. Kursen steg 182 procent under intryck av en imponerande tillväxt på 34 procent och en rörelsevinst som steg från 8 till 25 Mkr.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X