Annons

Finska farhågor har inte infriats

Under strecket
SvD
Publicerad

Det är en slump som ser ut som en tanke att det svenska kungaparet och kronprinsessan Victoria i veckan avlägger statsbesök i Finland samtidigt som jasidan allt mer energiskt framhåller vårt östra grannland som ett starkt skäl att rösta ja till euron. Det är snart två år sedan Finland i likhet med övriga euroländer fick nya sedlar och mynt. Allt gick förvånansvärt friktionsfritt, även om det tog lite tid att lära sig eurokursen, förklarade den finske LO-ordföranden Lauri Ihalainen på ett fackligt EMU-seminarium under sommarens politikervecka i Visby. Ihalainens summering av det finska LO-fackets erfarenheter var rakt igenom positiv.

De ekonomiska problem som medlemmarna oroat sig över har inte inträffat, inte heller farhågorna om att euron skulle hota välfärden. Tvärtom har EU och euron inneburit flera fackliga fördelar, bl a har det blivit enklare att jämföra löner över nationsgränserna. EMU-medlemskapet har stärkt det finska fackets roll som pådrivare i politiken och den gemensamma valutan har gett stabila ekonomiska förhållanden i Finland. Alltihop borde rimligen falla även svenska LO-medlemmar på läppen. Dessutom är det lätt för en svensk att lära sig eurokursen: lägg till en nolla och minska med en tiondel. Men i en Sifomätning som Nordea presenterade i går uppger bara 10 procent av LO:s medlemmar att de blivit mer positiva till EMU efter uppgörelsen mellan LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och regeringen, medan 16 procent har blivit mer kritiska. Samtidigt har andelen röstvilliga jasägare ökat. Hela 82 procent av dessa tycker att eurofrågan är viktig, motsvarande siffra för nejsidan är 50 procent. Vilken betydelse denna skillnad i röstvilja får på valdagen är svårt att säga. För trots att utredning efter utredning visar att handeln mellan euroländerna har ökat, och att 75 procent av ländernas medborgare säger att de är nöjda med euron, tycks förbluffande många väljare mena att det vore bättre för Sverige att fortsätta handla med kronor i en tid då allt fler affärer görs i euro.

Annons
Annons
Annons