Annons
Krönika

”Finns inte längre rum för svaghet”

Publicerad

Enligt myten stal Prometheus elden från gudarna och gav den till människan som kompensation för hennes svaghet. Därmed var grunden lagd för all konst, teknik och vetenskap. Den polsk-judiske 1900-talsfilosofen Günther Anders tänkte sig att människan lider av vad han kallar Prometheuskomplexet: känslor av skam och underlägsenhet som uppstår när hon jämför sig med de fulländade och outtröttliga maskiner hon skapat. Günther Anders tanke är applicerbar på dagens arbetsmarknad, där vi i allt fler situationer måste eliminera den mänskliga faktorn för att ha en chans.

I Kristina Mattssons nya bok ”Välfärdsfabriken – om arbetets mening och gränslös kontroll” läser jag om hur marknadsfilosofin i välfärden har skapat en monstruös kontrollapparat, där människor detaljkontrolleras av datasystem och tvingas ägna sig åt revision, dokumentation och tidsstudier i stället för att få tid att ta hand om gamla, vårda sjuka och utbilda unga. Forna tiders tidsstudiemän har ersatts av managementkonsulter som ska organisera arbetet efter strikta flöden enligt förutbestämda mönster.

Annons
Annons
Annons