Annons

Finns det skräddarsydda socialförsäkringssystem?

Under strecket
Publicerad

Hur har Försäkringskassan hanterat och tillämpat den nya sjukskrivningsprocessen? Den frågan, i dess många skepnader, besvarar Inspektionen för socialförsäkringen i ett antal granskningar på uppdrag av regeringen.

Resultatet är inte helt upplyftande. Samtidigt finns det hopp i det faktum att flera av bristerna faktiskt är möjliga att göra något åt. Hit hör sådant som att rutinerna brister vid överlämningen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt att processen kommer igång för sent. Hit hör att de medicinska underlagen från läkarna är för dåliga (men också att kassan kanske kräver för mycket eller sådant som de kan få från individen själv). Hit hör att besluten ofta är helt obegripliga för försäkringstagaren samt att de ofta ”bara” är avslag – trots att försäkringstagaren har rätt till en förmån på lägre nivå och trots att Försäkringskassan har möjlighet att fatta detta beslut direkt istället för att tvinga medborgaren till en ny tur i byråkratikarusellen.

Annons
Annons
Annons