Annons

Finns bättre sätt att sprida goda exempel

Under strecket
Publicerad

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har problematiserat Lärarförbundets ranking av ”Årets bästa skolkommun”. Lärarförbundet försvarar densamma i en replik
på Brännpunkt 16/11. Rankningen görs efter 14 kriterier men blir ändå en sammanvägning av nyckeltal. Det finns kommuner som aldrig kommer ha möjlighet att nå Sveriges bästa skolkommun för att de inte har förutsättningarna. Det finns elever som aldrig kommer att gå i årets bästa skolkommun för att de inte har politiker som tar ansvar. Det finns lärare som aldrig kommer att få jobba i den bästa skolan.

Det ansvarsfulla, moderna och medlemsnyttiga av en facklig organisation är att våga kräva nytt huvudmannaskap och bättre organisering av skolan. Lärarnas Riksförbund strejkade mot kommunaliseringen 1989, det gjordes med oro för lägre reallöner, lägre status, sämre villkor och bristande likvärdighet. Drygt två decennier senare kan vi beklagligt konstatera att allt det infriades. Lärarförbundets föregångares förbundsledningar övertalade medlemmarna att gå med på ett löneanbud och acceptera kommunaliseringen och det gjorde medlemmarna.

Annons
Annons
Annons