Annons

Emma Frans:Finns anledning att tro på ett effektivt vaccin mot covid-19

Forskning för att ta fram ett vaccin mot covid-19 på ett laboratorium i Kazan, Ryssland.
Forskning för att ta fram ett vaccin mot covid-19 på ett laboratorium i Kazan, Ryssland. Foto: Yegor Aleyev/TT

På flera ställen i världen pågår arbetet med att ta fram ett vaccin mot covid-19. Men det finns ett antal försvårande faktorer.

Under strecket
Publicerad
Foto: Yegor Aleyev/TT

Det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 sprider sig över världen. I nuläget finns det varken medicin eller vaccin, istället försöker världens länder skydda sina medborgare genom att identifiera smittade personer och minska kontakten mellan människor. Men framställandet av ett effektivt och säkert vaccin är onekligen ett högprioriterat forskningsområde. 

Arbetet med att få fram ett vaccin som ger skydd mot covid-19 påbörjades tidigt, ett arbete som möjliggjordes av att kinesiska forskare var snabba med att sekvensera virusets arvsmassa.

Flera forskningsgrupper har testat eller planerar att testa potentiella vaccinkandidater i djurförsök, bland annat forskare vid Karolinska Institutet. Nästa steg är att undersöka om dessa potentiella vaccin är säkra och effektiva för människor.

Den första kliniska studien, den typ av studie som utförs på friska frivilliga försökspersoner, påbörjades nu i mars av amerikanska hälsomyndigheten National Institutes of Health, NIH. De 45 deltagarna mellan 18 och 55 år kommer att få två doser med 28 dagars intervall. Dosen varierar och syftet är i första hand att undersöka vaccinets säkerhet och om den ger upphov till ett immunsvar.

Annons
Annons
Foto: Yegor Aleyev/TT

Betyder det här rekordsnabba arbetet för att vi kan förvänta oss att kunna bli vaccinerade för covid-19 inom kort? Tyvärr inte, först måste forskare försäkra sig om att vaccinet är effektivt och det krävs betydligt fler personer och längre tid för att hitta bieffekter som är mindre vanliga eller som uppstår en tid efter vaccinationstillfället. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att ett vaccin mot covid-19 kan vara tillgängligt om ungefär 18 månader. 

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att ett vaccin mot covid-19 kan vara tillgängligt om ungefär 18 månader.

En försvårande faktor när det gäller framtagandet av ett vaccin är att virus har en tendens att mutera. Influensavirus har exempelvis en stor benägenhet att mutera och därmed ändra sin struktur. Det är därför influensavaccin inte ger ett hundraprocentigt skydd och att effekten är olika från år till år.

Foto: Yegor Aleyev/TT

Eftersom det tar tid att framställa ett vaccin och att vaccinera människor, måste forskare påbörja arbetet med att få fram influensavaccinet innan de vet exakt hur influensaviruset som kommer att spridas över världen ser ut. Forskare gör en prognos om vilka virus som kommer att sprida sig och därmed hur vaccinet bör sammansättas.

Ibland är prognosen väldigt träffsäker, vilket innebär att den som vaccinerar sig får ett effektivt skydd mot influensan. Andra år kan vaccinet vara mindre bra på att skydda personer mot att insjukna. Skillnaden i effektivitet från år till år beror alltså på hur bra vaccinet stämmer överens med cirkulerande influensavirus .

Det nya coronaviruset har redan muterat, och två olika typer har identifierats, men viruset är stabilare än influensavirus. Det här innebär att det är möjligt att ta fram vaccin som inte behöver förnyas lika ofta influensavaccin. Så även om det inte kommer ske inom den närmsta framtiden, har vi all anledning att hoppas på ett effektivt vaccin mot covid-19.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons