Finlandssvenskarna hamnade ute i kylan

Under strecket
Publicerad
Annons

HELSINGFORS Finlandssvenskarna är oroliga. Det har de varit i hundra år, kan man föralldel svara på ett sådant påstående. Oro är ju ett begripligt sinnestillstånd hos en krympande minoritet. Men det senaste året har den offentligt uttalade oron för den egna ställningen ökat bland de 5,5 procent av befolkningen som har svenska som modersmål.

Det är framför allt administrativa beslut i det heliga sparandets namn som fått åtskilliga finlandssvenskar att reagera. Ett litet sådant är att BB i det svenskdominerade Ekenäs stängs den 1juni. Ett större beslut gäller Karleby i Mellersta Österbotten som enligt kommunminister Mari Kiviniemi borde orienteras mot det finska Oulu (Uleåborg) i den kommande regionindelningen snarare än mot det mera svenska Vasa. Det har visserligen justitiekanslern sagt nej till med hänvisning till att svenskan är ett av de två nationalspråken och att regionindelningen kunde äventyra de svensktalande Karlebybornas grundlagsfästa rättighet till samhälls- service på sitt eget språk, men tendensen oroar.

Annons
Annons
Annons