Annons

Jonas Nordin:Finlands sak var svår

För exakt 200 år sedan började det sista krig som utspelade sig på svensk mark. Förlusten av Finland förde det goda med sig att Finland fick utvecklas i relativt lugn och att Sverige äntligen kunde lägga av den stormaktskostym som länge varit allt för stor.

Under strecket
Publicerad

I dag för jämnt 200 år sedan korsade ryska trupper Sveriges dåvarande östgräns vid Aborrfors i Finland. Därmed inleddes det krig som förde till att Sverige och Finland separerades efter att i nära sju sekler ha utgjort ett gemensamt rike. Idag inleds också det jubileum som officiellt kallas Märkesåret 1809 och som backas upp av regeringarna i Finland och Sverige. Hågkomsten av 1808–1809 års skickelsedigra krig kommer att uppmärksammas stort på båda sidor Bottenviken under detta och nästa år.

För den som glömt historien kan huvuddragen snabbt rekapituleras. Efter det ryska infallet drog sig de försvarande trupperna planenligt tillbaka mot Österbotten och till Sveaborg vid Helsingfors, varifrån motangreppet skulle sättas in. Då denna stödjepunkt snöpligt gavs upp den 3 maj samma år havererade den svenska krigsplanläggningen och utgången var därmed i praktiken klar. Striderna fortsatte likafullt och då trupperna gick i vintervila var större delen av Finland ockuperat. Strax efter att aktionerna återupptogs på vårkanten avsattes den svenske kungen Gustav IV Adolf i en statskupp den 13 mars 1809. Vid lantdagen i Borgå den 29 mars utropade tsar Alexander I Finland till ett autonomt storfurstendöme under hans spira. Ryska trupper trängde samtidigt ned i Västerbotten. I augusti 1809 landsteg svenska trupper vid Ratan norr om Umeå. Några dagar senare, den 19 augusti, mötte de den ryska armén vid Sävar, där krigets sista slag ägde rum. Med inemot tusentalet döda och sårade på båda sidor är detta den senaste stora drabbning som ägt rum på svensk mark. Freden slöts i Fredrikshamn den 17 september, varvid det svenska rikets östra delar avträddes. Därmed minskade rikets territorium med omkring en tredjedel, dess befolkning med en fjärdedel.

Annons
Annons
Annons