Finlands sak kan bli vår PKronan är ett högriskprojekt EMU - kitt eller snigeldynamit?

Under strecket
Publicerad
Annons

EMU - kitt eller snigeldynamit?

I debatten om ja eller nej till eurosamarbetet används många helt ovidkommande argument. Ofta påstås det att utformningen av den svenska välfärds-modellen kommer att ändras i den ena eller andra riktningen beroende på hur vi röstar i eurovalet.
PI debatten om ja eller nej till eurosamarbetet används många helt ovidkommande argument. Ofta påstås det att utformningen av den svenska välfärds-modellen kommer att ändras i den ena eller andra riktningen beroende på hur vi röstar i eurovalet.
Detta är kvalificerat nonsens.
Detta är kvalificerat nonsens.
Utformningen av den svenska välfärdspolitiken kommer över huvud taget inte att påverkas av det svenska ställningstagandet till eurosamarbetet. Den svenska välfärdspolitiken klusterbombas om moderaterna kommer till makten och utvecklas med ett socialdemokratiskt styre. Så är det i dag och så kommer det vara efter den 14 september. Ett eurointräde kommer däremot att leda till lägre räntor - det vill säga väsentligt lägre boendekostnader för familjer som sitter med stora lån på sitt radhus, villa eller bostadsrätt.
Utformningen av den svenska välfärdspolitiken kommer över huvud taget inte att påverkas av det svenska ställningstagandet till eurosamarbetet. Den svenska välfärdspolitiken klusterbombas om moderaterna kommer till makten och utvecklas med ett socialdemokratiskt styre. Så är det i dag och så kommer det vara efter den 14 september. Ett eurointräde kommer däremot att leda till lägre räntor - det vill säga väsentligt lägre boendekostnader för familjer som sitter med stora lån på sitt radhus, villa eller bostadsrätt.
Ett eurointräde kommer att göra Sverige till en attraktivare plats för utländska bolag att investera i.
Ett eurointräde kommer att göra Sverige till en attraktivare plats för utländska bolag att investera i.
Slutligen är eurosamarbetet ett framgångsrikt verktyg för att begränsa finansmarknadens spekulationer vilket
Slutligen är eurosamarbetet ett framgångsrikt verktyg för att begränsa finansmarknadens spekulationer vilket
bidrar till att skapa stabilitet och trygghet - i Sverige och i Europa. Ensam är inte stark
bidrar till att skapa stabilitet och trygghet - i Sverige och i Europa. Ensam är inte stark
Vår granne Finland har förstått det här med euron. Det visar sig att efter ett år med euron har de utländska investeringarna ökat kraftigt.
Vår granne Finland har förstått det här med euron. Det visar sig att efter ett år med euron har de utländska investeringarna ökat kraftigt.
Enligt Finlands centralbank beror detta på att penningmarknaden i Finland har stabiliserats efter införande av euron. Till detta kommer att priserna inte ökat för konsumenterna i Finland efter införandet, vilket även visar sig i en positiv folk- opinion för euron.
Enligt Finlands centralbank beror detta på att penningmarknaden i Finland har stabiliserats efter införande av euron. Till detta kommer att priserna inte ökat för konsumenterna i Finland efter införandet, vilket även visar sig i en positiv folk- opinion för euron.
Då Finland har stor andel av sin utrikeshandel med Sverige skulle ett svenskt euro- inträde vara bra för finländskt näringsliv.
Då Finland har stor andel av sin utrikeshandel med Sverige skulle ett svenskt euro- inträde vara bra för finländskt näringsliv.
Om Sverige ansluter sig till eurosam- arbetet skulle vi alltså både få alla fördelar som är förknippade med euron, vilket demonstrerats av bland annat Finland, samt hjälpa vår granne i öst. Så gör Finlands sak till vår och rösta ja till euron den 14 september.
Om Sverige ansluter sig till eurosam- arbetet skulle vi alltså både få alla fördelar som är förknippade med euron, vilket demonstrerats av bland annat Finland, samt hjälpa vår granne i öst. Så gör Finlands sak till vår och rösta ja till euron den 14 september.
Många menar, att EMU blir det kitt, som i framtiden håller ihop EU. Snigeldynamit används för att kallspränga sten i
trädgårdar. Jag befarar, att EMU kan komma att fungera just som snigeldynamit, det vill säga riskera att spränga EU efter en tid.
Inte nu, men efter ett antal år av tveksamma erfarenheter. En anledning är den gemensamma räntan, som styr bakfram. Detta innebär låg realränta (ECB-räntan minus inflationen) i inflationsländer och hög i länder med stagnation.
En annan anledning är svårigheterna att styra med finanspolitiken. Inte ens Tyskland klarar i dag stabilitetspaktens krav. Härtill är skatter ett trögrörligt instrument, eftersom de brukar beslutas i parlamenten.

Annons
Annons
Annons