Fingerprint Cards blev en dålig hand

Förhoppningsföretaget Fingerprint Cards i Göteborg, som utvecklar elektroniska säkerhetssystem baserade på fingermönster, står inför avveckling och avnotering från Stockholmsbörsens O-lista.

Under strecket
Publicerad
Annons

Bolagets styrelse föreslår att en extra bolagsstämma inkallas den 28 juni och då tar ställning till ett förslag om avveckling av Fingerprint Cards genom försäljning av rörelsen eller bolagets tillgångar.
Bolagets styrelse anser att marknaden för biometri, varav fingermönsterteknik är en och ögonmönster är en annan, har utvecklats betydligt långsammare än väntat. Därmed kommer det att dröja alltför länge innan bolaget kan nå kostnadstäckning, åtminstone med den nuvarande försäljningstakten.
Det har inte heller lyckats för Fingerprint Cards att hitta en partner som kan hjälpa till att använda tekniken i sina egna produkter eller finansiera den fortsatta utvecklingen av tekniken.

I första hand har Fingerprint Cards sökt samarbete med företag som producerar massmarknadsprodukter, till exempel mobiltelefoner eller processortillverkare, för att få upp volymerna, men de försöken har misslyckats.
I dag används fingeravläsning bara i till exempel låssystem från svenska Bewator och ytterligare några kunder av
samma karaktär. Dock är volymerna till de kunderna alltför små för att bära Fingerprint Cards kostnader.
Enligt bolagsstyrelsens pressmeddelande har en investmentbank i New York haft i uppdrag att hitta en industriell partner eller helt enkelt sälja hela bolaget. De försöken har emellertid misslyckats vilket förklaras av problemen med att biometribranschen som sådan är olönsam.
I Fingerprint Cards kassa återstår i dag 26 miljoner kronor, vilket styrelsen beräknar räcka för att avveckla bolaget under ordnade former. En sådan avveckling är för övrigt en förutsättning för att rörelsen och bolagets tillgångar, till exempel patent, ska kunna säljas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons