X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Finanspolitiska rådet sågar bostadsläget

Av Finanspolitiska rådets senaste rapport får vi veta att överskottsmålet inte uppnås, att budgeten för 2013 byggde på överdrivet positiva prognoser liksom att bostadsmarknaden inte fungerar till fyllest. Vad gäller överskottsmålet meddelar rådets ordförande Lars Jonung att det bör hållas samt att det vore direkt olämpligt att ta bort det under lågkonjunktur.

Att bostadsmarknaden platsar på listan över rådets främsta kritikpunkter visar hur central frågan är för hela ekonomin. Rådet skriver: ”Vi menar att en bättre fungerande bostadsmarknad bidrar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och till högre ekonomisk tillväxt.”

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X