Finanspolitiken ska granskas bättre

EKONOMI Finanspolitiska rådet bör reformeras och arbeta mer självständigt. Samtidigt krävs långsiktighet och jag kommer därför att ta kontakt med MP och S för att söka en gemensam överenskommelse, skriver finansminister Anders Borg (M).

Under strecket
Publicerad
Annons

Den svenska finanspolitiken följs kontinuerligt upp av en rad internationella och nationella aktörer. I Sverige är det flera olika myndigheter som löpande granskar och följer upp finanspolitiken, till exempel Ekonomistyrningsverket (ESV), Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet (KI), Riksgälden och Riksrevisionen.

Finanspolitiska rådet har i detta sammanhang ett särskilt ansvar att utvärdera långsiktigheten i den samlade finanspolitiken. Regeringen har tidigare aviserat att instruktionerna för ESV, Finanspolitiska rådet och KI skulle ses över i syfte att tillse att alla relevanta aspekter av finanspolitiken får en tydlig belysning. För ESV:s del bedöms det inte finnas behov av förändringar medan KI fått i uppdrag att bland annat beräkna långsiktigheten i de offentliga finansernas stabilitet samt utveckla sin uppföljning av regeringens prognoser. Även för Finanspolitiska rådet bedöms det finnas behov av vissa förtydliganden samt förändringar. Regeringens utgångspunkter är:

Annons
Annons
Annons