Annons
X
Annons
X

”Finanskrisen var fruktansvärd för oss”

Royal Bank of Scotland tvingades fatta snabba tuffa strategiska beslut under finanskrisen, som var en ”fruktansvärd tid”. Men nu är banken säker och stabil och vill växa i Sverige. Det säger Alison Rose, chef för storföretag och medlem i koncernledningen på Royal Bank of Scotland (RBS).

[object Object]
"Royal Bank of Scotland är numera en säker och stabil bank. Vi har lämnat affärsområden som vi tjänade mycket pengar på, men som inte var fokuserade på kunderna." Det säger en av bankens toppchefer, Alison Rose, som nyligen var på Sverigebesök. Foto: Lars Pehrson

Finanskrisen blev ett brutalt uppvaknande för många banker. RBS gjorde så stora förluster att brittiska staten fick rycka in som räddare. Städningen av bankens affärer pågår än i dag och samma dag som intervjun sker kommer nyheten att RBS tvingades sätta av 3,6 miljarder pund, motsvarande närmare 43 miljarder svenska kronor, för eventuella böter i pågående rättstvister i USA och avsättningar för framtida pensionsutbetalningar.

– Vi har slutat att försöka erbjuda allt till alla och vi har fattat svåra strategiska beslut om vilka marknader vi ska finnas på och vad vi ska erbjuda.

Kan du ge ett exempel?

Annons
X

– När vi köpte ABN AMRO tog vi över deras del som skötte globala betalningslösningar. Men affären kräver investeringar och en geografisk närvaro som vi inte har. Det var ett tufft beslut att sälja men det var rätt strategiskt.

Alison Rose möter SvD på RBS kontor på Strandvägen i Stockholm. Hennes hemvist är annars London men hon reser mycket. Hon är ansvarig både för bankens storföretagskunder men också rika privatpersoner. Totalt omsätter hennes affärsområden motsvarande över 47 miljarders svenska kronor och där arbetar cirka 9 000 personer. Ett ord återkommer: ansvarsfull utlåning.

– Det händer att vi säger nej när företag vill låna pengar, så var det inte före finanskrisen. Vi har till exempel minskat vår utlåning till kommersiella fastigheter, jag hade kunnat låna ut mer där men det hade inte varit ansvarsfullt. Nu är vårt mål att ha maximalt 15 procent av utlåningen till den sektorn.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När Storbritanniens förre ekonomiminister Vince Cable besökte Stockholm nyligen varnade han för att en ny ekonomisk kris var under uppsegling och att bankerna inte är lika stabila som de verkar.

  Föga förvånande håller inte Alison Rose med. Hon anser att alla regleringar och stresstester har gjort RBS mer robust. Men hon berättar samtidigt att hennes team har gjort specialanalyser av sin utlåning och tittat vilka kunder som är mest sårbara.

  – Vi har kunder som bara har verkat i en lågräntemiljö. När räntorna stiger kommer det att påverka deras kassaflöde och deras rörelsekapital.

  Hur har ni använt informationen?

  – Vi försöker utbilda kunderna och tala med dem om hur de skulle agera om räntorna steg. Det är bättre att ha den diskussionen nu, innan räntorna är på väg upp.

  Vilka framtida problem ser du från lågräntemiljön?

  – För mig handlar det mer om att försäkra mig om att människor inte tror att de låga räntorna kommer att vara för evigt. Att vi håller kreditdisciplin och att det inte finns några framtida bomber i min balansräkning.

  För banker innebär de låga räntorna att det är svårare att tjäna pengar. I Sverige är reporäntan en bra bit under noll. Ändå vill RBS växa här.

  – Svenska storföretag är välskötta och väl etablerade med stor potential för tillväxt. Vi har funnits här länge och kommer att vara kvar.

  Svenska Riksbanken har minusränta, gör inte det den svenska marknaden mindre lönsam?

  – Möjligen.

  Är det något ni bara måste acceptera?

  – Ja, vi stödjer våra kunder i hela cykeln, både i upp- och nedgång. Det går inte att vara en solskensbankir som kommer in när marknaden är het men som försvinner när saker och ting går sämre.

  RBS har även ändrat sin bonusstruktur, säger Alison Rose: "Nu mäts min personal efter hur nöjda kunderna är och om kunderna är beredda att rekommendera oss vidare. Ingen får längre ersättning baserat på hur många produkter de har sålt." Foto: Lars Pehrson

  Det är inte bara Riksbanken som har sänkt styrräntan under noll. Den Europeiska centralbankens inlåningsränta, depositräntan, ligger sedan i december på minus 0,3 procent. RBS har också infört negativa räntor på insättningar i euro på bankens filialer i Jernsey och Guernsey.

  – Negativa räntor är omtalade i banksektorn. Jag tror att vi kommer att få se låga räntor under en lång tid.

  Framtiden kommer utvisa om hela bankvärlden är mer robust än tidigare. Framtiden kommer också utvisa hur centralbankernas experiment med låga räntor slår ut. Alison Rose säger att hon är en försiktig optimist.

  – Marknaderna är volatila, det är osäkert i Kina och oljepriset handlas på låga nivåer. Dessutom finns en spänning mellan den ekonomiska och geopolitiska oron och den stora mängd pengar som finns där investerare letar efter avkastning. Jag fokuserar på hur allt påverkar våra kunder och vad volatiliteten betyder för deras affärer.

  Vad får du för signal från kunderna?

  – Vår nettoutlåning i Storbritannien växte med 1,5 miljard pund under tredje kvartalet i fjol. Det var nyutlåning. Nya pengar för tillväxt. Nu återstår det att se om den senaste marknadsoron har fått företagen att ändra sina tillväxtplaner och också hur det påverkar viljan att gå till börsen.

  Annons

  "Royal Bank of Scotland är numera en säker och stabil bank. Vi har lämnat affärsområden som vi tjänade mycket pengar på, men som inte var fokuserade på kunderna." Det säger en av bankens toppchefer, Alison Rose, som nyligen var på Sverigebesök.

  Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

  RBS har även ändrat sin bonusstruktur, säger Alison Rose: "Nu mäts min personal efter hur nöjda kunderna är och om kunderna är beredda att rekommendera oss vidare. Ingen får längre ersättning baserat på hur många produkter de har sålt."

  Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X