Finansinspektionen tar sparbank i örat

Finansinspektionen har återkallat Sörmlands Sparbanks tillstånd att förvalta kunders värdepapper. Tillståndet omfattar förvaltningen av exempelvis aktier, obligationer och optioner för någon annans räkning.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sörmlands Sparbank har inte uppfyllt lagens och Finansinspektionens krav på styrning och kontroll av förvaltningen, skriver Finansinspektionen, FI i ett pressmeddelande.
FI menar att banken bland annat brustit i avtalshanteringen och i hur säkerheter ställts vid optionshandel. Bristerna har lett till att kunderna och även banken själv har utsatts för onödiga risker, enligt inspektionen.
Senast den 14 mars ska Sörmlands Sparbank ha avvecklat den delen av värdepappersrörelsen.

– Det är en rad iakttagelser vi har gjort och saker vi har konstaterat, sedan har vi gjort en samlad bedömning. Vi har sett brister i allt från den interna styrningen, ner till de konkreta fallen, säger Joakim Schaaf, biträdande avdelningschef på Finansinspektionen.
Finansinspektionen ger även Sörmlands Sparbank en varning för hur värdepappersrörelsen bedrivits i övrigt. Men banken får behålla tillstånden att förmedla kontakt mellan köpare och säljare och att handla för egen räkning. FI kräver att banken redovisar en åtgärdsplan
för att garantera att även de delarna av verksamheten sköts enligt lagens krav.

Annons
Annons
Annons