Hela denna artikel är en annons

”I slutändan handlar allting om pengarna”

Efter det misslyckade klimattoppmötet i Köpenhamn för några år sedan är förväntningarna höga. Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, är skeptisk till att världens ledare kommer överens om de mest effektiva åtgärderna.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Bild 1 av 2
Foto: colourbox.com / MAXPPPBild 2 av 2

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Bild 1 av 1
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Sedan Sasja Beslik anlände i Paris i mitten av mötets första vecka har han deltagit i flera diskussioner, föreläsningar och seminarier kopplade till vatten och andra globala klimatrelaterade frågor.

Han har lyssnat till den peruanska delegationens diskussion om föroreningar i världshaven, och till en diskussion om klimatet i Afrika och vilka åtgärder som krävs där. Efter vår intervju ska han till ett seminarium om hur investerare kan hantera företag med stora koldioxidutsläpp.

Vad har du för förväntningar på Parismötets eftermäle?

– Det som har blivit ganska tydligt igår och idag är att finansieringsfrågan är den stora frågan för de flesta, och det är den delen av förhandlingen vi måste lösa. Klimatförhandlingarna i Paris kommer att lyckas om vi hittar en långsiktig finansieringslösning, eller falla med att vi inte gör det.

Foto: colourbox.com / MAXPPPBild 1 av 1

Du har tidigare sagt att privatsektorn behöver stå för 80 procent av finansieringen för att nå hållbarhetsmålen. Hur ska det gå till?

– Vi måste omdirigera de existerande investeringar som vi har, från det som inte är hållbart till det som är hållbart.

Vilka politiska åtgärder anser du skulle ha störst påverkan?

– Vi behöver antingen ett pris på koldioxidutsläpp, eller en global skatt på koldioxid.

Vad är skillnaden mellan dem?

– En global skatt på koldioxidutsläpp är lite knepigare, men är kanske en bättre lösning. Då får man en sorts överenskommelse globalt för hur mycket man ska skatta företag och länder för koldioxidutsläpp. Det finns redan ett pris på koldioxid, men det är prissystem som kan variera väldigt mycket globalt.

Är det någon chans att de här åtgärderna går igenom?

– Nej, jag tror inte de, men det finns en diskussion kring det. Det har jag hört överallt här.

Hur kan motsättningarna beträffande utvecklingsländernas tillväxtambitioner överbryggas?

– Jag tror som sagt att det handlar väldigt mycket om finansieringen. Det är lite den känslan man får när man är här, ”It’s all about the economy, it’s not about climate at all”. Det är Kina och Indien som är representanter för den hårdnackade diskussionen kring hur man ska hitta finaniseringslösningar och tekniköverföring som ska hjälpa dem att anpassa sig. Jag tror som sagt att det handlar väldigt mycket om finansieringen. Det är lite den känslan man får när man är här, ”It’s all about the economy, it’s not about climate at all.”. I slutändan handlar allting om pengarna.

Foto: colourbox.com / MAXPPP

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons