Hela denna artikel är en annons

Finansieringsformen som kan förändra mångas liv

Mikrolån är en finansieringsform som förändrat livet för många människor i utvecklingsländer. Enligt Världsbanken är det mer än 120 miljoner människor som fått mikrolån och därmed finansiering för att kunna bedriva en affärsverksamhet, något som annars inte skulle ha varit möjligt.

Viktor Andersson berättar om en kvinna i Nairobi, Kenya, som tog ett lån för att starta en kvarn. Det dröjde inte länge innan hon utvecklat flera företag.
Viktor Andersson berättar om en kvinna i Nairobi, Kenya, som tog ett lån för att starta en kvarn. Det dröjde inte länge innan hon utvecklat flera företag. Foto: Picasa

Texten nedan handlar om sparande i någon form. Vi vill därför påminna om att för fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Viktor Andersson är förvaltare på SEB och arbetar med fonder med inriktning mot mikrolån. Han besöker löpande mikrofinansierings-institutioner och entreprenörer som får mikrolån.

– En stor del av mitt jobb är att vara ”ute på fältet” för att se hur det fungerar och att allt går rätt till. Vi samarbetar också med analysföretag som ger investerare tillgång till information kring lokala marknader och hur det ser ut, säger Viktor.

Tog lån och utvecklade sitt företag

Han berättar om en kvinna i Nairobi, Kenya, som tog ett lån för att starta en kvarn. Arbetet med kvarnen gick så pass bra att hon kunde betala tillbaka sina lån. I takt med att hennes företag utvecklades behövde hon även transportmedel för sina produkter, och tog då ytterligare ett lån och köpte två mopeder. Dessa började hon även hyra ut till grannarna i byn när hon inte behövde dem själv. Helt plötsligt hade hon dessutom ett litet transportföretag.

– Detta är ju fantastiskt i sig, men det som verkligen berörde var när hon berättade att hennes dotter skulle sluta gymnasiet, och precis hade gjort de nationella proven, och fått betyget B. Det innebar att hon kvalificerat för universitetet, och nu skulle utbilda sig till läkare. Och detta, sa kvinnan, var tack vare att hon hade fått tillgång till mikrofinansiering för åtta år sedan, så att hon hade kunnat starta en verksamhet för att försörja sin familj, så att barnen kunde genomföra hela sin skolgång i stället för att behöva hjälpa till med försörjningen.

Först i Sverige

SEB blev 2013 första banken i Sverige att erbjuda fonder för mikrofinansiering. I dag, tre år senare, är det tydligt att intresset är stort för fonderna. I dag har SEB fyra mikrofinansieringsfonder som vänder sig till institutionella kunder, men framöver kan den här typen av fonder även bli tillgängliga för privatpersoner.

– Framtiden för mikrofinansieringsprodukter ser ljus ut. Det kommer fortsätta att växa, det är jag helt övertygad om, säger Viktor.

Viktor Andersson berättar om en kvinna i Nairobi, Kenya, som tog ett lån för att starta en kvarn. Det dröjde inte länge innan hon utvecklat flera företag.

Foto: Picasa Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons