Annons

Finansen har tappat en ledande roll

Under strecket
Publicerad

Kommentar | I skuggan av 14 september Regeringens stundande budgetförhandlingar med stödpartierna sker i skuggan av folkomröstningen. Det finns mycket som borde diskuteras i dessa och ligga till grund för den uppgörelse som småningom sluts. Tillväxten i Sverige vände nedåt igen under det andra kvartalet i år. Industrin ser inte särskilt optimistiskt på framtiden. Arbetslösheten ökar - dessutom rätt drastiskt. Investeringarna ligger fortfarande mycket lågt. Men det som skymtas i den ekonomiska politiken behandlar inte dessa problem - heller inte andra problem som ökad offentlig konsumtion, stigande transfereringar och sjukförsäkringssystemets kollaps. Det tycks över huvud taget saknas adressat för den ekonomiska politiken. Skälet är enkelt: det finns inte en ekonomisk politik att tala om längre.

Två trender är särskilt oroande. För det första är finansdepartementet inte längre den centrala aktören i den ekonomiska politiken, utan har blivit ett slags budgetdepartement av äldre snitt. Det är inte längre ett drivhus för reformer. Det tar eller ges inte den roll som är absolut nödvändig för alla finansdepartement i världen, särskilt i högskattestater: att slå vakt om den sunda och fria ekonomins processer i en omgivning där trycket på skatter, utgifter och regleringar är stort, att skapa momentum för reformer i en värld som lätt hamnar i byråkratisk status quo.

Annons
Annons
Annons