Johanne Hildebrandt:Filter fortfarande vilse i propagandan

Johanne Hildebrandt
Under strecket
Publicerad
Filters chefredaktör Mattias Göransson.

Filters chefredaktör Mattias Göransson.

Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
Annons

Johanne Hildebrandt replikerar på Filters chefredaktörs artikel.

I min kolumn (28/8), som handlade om hur tidningen Filter gått vilse i propagandakriget, citerade jag Sven Hirdman som i artikeln i Filter sa följande:

”..den ryska propagandan är ingenting mot den svenska åt andra hållet” samt ”att vi skulle behöva förstärka vårt psykologiska försvar mot Ryssland är bara larv.”

I ett svar till min kolumn skriver Mattias Göransson, chefredaktör på Filter, att texten ”alls inte handlar om rysk propaganda, utan om svenska myndigheters och mediers agerande”.

Så vad menar Göransson med sitt inlägg? Det är märkligt att en journalist skriver en lång text om ubåtsjakter och hur Försvarsmakten, svenska journalister och andra agerat mot Ryssland utan att nämna den ryska propaganda som de facto är riktad mot Sverige. Och helt okritiskt låter Hirdman göra gjort dessa anmärkningsvärda uttalanden?

(En mer utförlig analys av innehållet i texten ges av journalisten Daniel Wiklander här).)

Göransson antyder även att jag skrivit min kolumn för att försvara Kungliga Krigsvetenskapsakademin, som han kallar ”låtsasakademisk kamratklubb”, eftersom jag är ledamot där. Men det är även Hirdman, Hans Blix och Johan Kihl som han själv intervjuar i sin artikel, så hur hänger den konspirationsteorin ihop?

Annons
Annons
Filters chefredaktör Mattias Göransson.

Filters chefredaktör Mattias Göransson.

Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

(Hela vitsen med en akademi är för övrigt att ledamöterna har olika åsikter, vilket Göransson hade upptäckt om han orkat gå till de helt öppna sammankomsterna.)

När vi ändå är inne på intellektuell ohederlighet kan vi även syna följande exempel ur Göranssons text:

_”Helt under mediaradarn meddelande Försvarsmakten den 12 maj att konteramiral Anders Grenstad, den man som ansvarade för ubåtsjakten 2014, var omplacerad.

Hans nya postering; Gränsen mellan Nord-och Sydkorea där han ska basa för den svenska delegationen vid Neutral Nations Supervisory Commission som övervakar vapenstilleståndet mellan de båda länderna. Rimligtvis har ingen hög officer utsatts för något liknande tidigare: Det var som en börsbolags-VD förflyttats till vaktmästeriet.”

Här antyds alltså att det nya jobbet i Sydkorea var någon form av straff på grund av ubåtsjakten, vilket ju vore anmärkningsvärt.

Men 2014 var Grenstad ställföreträdande insatschef, och generallöjtnant Göran Mårtensson insatschef. Menar Göransson att Grenstad tog befälet över sin chef och ensam var ansvarig för hela ubåtsjakten, samtidigt som han var dess talesman?

En alternativa förklaring till Grenstads nya jobb kan ju till exempel vara att hans chef Mårtensson blev generaldirektör för FMV och att istället Jan Thörnqvist tog över som insatschef. (Chef och ställföreträdande chef ska komma från olika vapenslag och både Grenstad och Thörnqvist kommer från marinen.) Grenstad ska dessutom snart gå i pension, han har redan haft jobbet som chef för den svenska delegationen i Sydkorea 2011-2013, och trivdes kanske, vad vet jag. Ett högprofilerat FN-uppdrag kan i vart fall knappast kallas vaktmästarjobb, och ibland är en spade faktiskt bara en spade.

Därför vore det trevligt om Göransson med fakta kunde belägga det han skriver, gärna med källor. För det behövs mer saklig och kunnig journalistik om försvars- och säkerhetsfrågor, inte konspirationsteorier och personangrepp.

Johanne Hildebrandt

Författare, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin.

Filters chefredaktör Mattias Göransson. Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons